In het boek is op initiatief van de Future City Foundation samen met 26 partners onderzocht hoe we de smart city moeten ontwerpen. Het netwerk neemt aan dat de stedenbouw en de producten die daaruit voortkomen radicaal veranderen. Net zoals dat gebeurde met andere bedrijfstakken. Ze willen begrijpen hoe dat gebeurt, welke kansen dat oplevert en welke risico’s er aan kleven. De resultaten van dat onderzoek staan in het boek.

‘Zelf aan de slag gaan’

Yvonne Kemmerling is blij met het resultaat: ‘De samenwerking met de vele partners, zowel publiek als privaat, heeft tot dit mooie resultaat geleid. Het bevat theoretische en praktische handvatten om Smart City normaal te maken. Nu is er eindelijk een handboek, dat ons de weg wijst hoe om te gaan met technologisering en digitalisering in de fysieke leefomgeving. En op zo’n manier dat de kwaliteit van leven in de steden verbetert.’ Zij bood het boek aan met een opdracht aan burgemeester Depla én zichzelf: ‘Wij moeten ervoor zorgen dat alle gemeenten, te beginnen bij de G40, met dit boek aan de slag gaan.’
Bij de overhandiging waren namens de partners ook Rob van der Velden (aftredend voorzitter van de BNSP – Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) en Ben Kuipers (voorzitter van de NVTL - Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur).

Slim én democratisch

De eerste vraag die in het boek wordt gesteld is welke stad we willen. De auteurs stelden vast dat de stad in de eerste plaats moet voldoen aan de eisen uit Sustainable Development Goal 11: inclusief, veilig, gezond en duurzaam. Maar dat iedereen daar ook in vrijheid moet kunnen leven. Daarna gingen ze aan de slag met de vraag hoe digitalisering en technologisering doorwerkt in onze regio’s, steden en dorpen. De partners concludeerden dat verbondenheid de echte gamechanger is. We zijn altijd met alles en iedereen verbonden. Alles wordt een slim én democratisch netwerk. Door dit netwerk worden we heel flexibel. We kunnen alles overal. Als laatste stelde het collectief de vraag waar we willen zijn. We zoeken betekenis. Dat maakt het vak van de ontwerper belangrijker dan ooit. Want ook als we overal kunnen zijn, zijn we nog maar op één plek tegelijkertijd. Dan kiezen we natuurlijk voor de plek waar we het liefst willen zijn. Maar hoe ontwerp je die plek? En tegelijkertijd: hoe voorkomen we dat we overprikkeld raken? Hier ligt misschien wel de kern. Want smart stedenbouw gaat niet over smart, over techniek. Maar over de gevolgen daarvan. Over de vraag hoe de samenleving verandert. Het boek bevat theorie in de vorm van essays en interviews met inspirerende voorlopers. Een modelverordening voor smartcitytoepassingen in de openbare ruimte en 26 andere tutorials met stappenplannen en andere procestools om grip te krijgen op de theorie. En 15 praktijkvoorbeelden, over hoe onze regio’s, steden en dorpen nu al zijn veranderd. Dit boek is een uitgave van de Future City Foundation in samenwerking met 26 partners.

Bestel het boek

Bestel het boek via https://future-city.nl/smartstedenbouw/. Digitaal lezen is gratis, de gedrukte versie kost €29,-.