Foto: Pixabay

College van Rijksadviseurs adviseert over energietransitie

‘Zet maximaal in op productie windenergie op zee’

Maak een integraal plan voor de Noordzee en zet daarin maximaal in op de productie van windenergie op zee, zo luidt een van de adviezen van het College van Rijksadviseurs in het rapport ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’.

Het rapport werd vorige week gepresenteerd en fungeert als advies aan het Rijk en partners. In het rapport adviseert het college bij het kiezen van maatregelen niet enkel te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar in te steken op maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit.  

Locaties energieopwekking

Een advies is de mogelijkheden op zee maximaal te benutten. De Noordzee kan Nederland in 2050 ongeveer 80% van de totale elektriciteitsbehoefte leveren; de helft van de totale energiebehoefte. Op land moet windenergie geclusterd worden om ‘landschappelijke fragmentatie’ te voorkomen. Grootschalige energiecentrales op water, haven- en bedrijventerreinen en langs een aantal snelwegen kunnen zorgen voor opwekking via zonne-energie.

Verder adviseert het college tot het maximaal stimuleren van energieopwekking via zonnepanelen op daken en gevels. Zonne-energiecentrales op landbouw- of natuurgrond zouden daarentegen juist verboden moeten worden. Centrales zijn een vorm van verstedelijking en zouden planologisch-juridisch gezien moeten worden als een vorm van stedelijk grondgebruik.

Het Rijk

Belangrijk in de energietransitie is een 'integrale, samenhangende aanpak'. Het college adviseert de energietransitie te verbinden aan andere opgaven en roept het Rijk op zich uit te spreken en samen te werken. Zo zou het Rijk onder meer moeten participeren met de Regionale Energiestrategieën (RES) en de opgaven daarvan in verband brengen met de nationale opgaven en verantwoordelijkheden. ‘Vliegen we de energietransitie sectoraal aan, dan verwachten we dat de maatschappelijke weerstand zal toenemen en de doelstellingen van Parijs uit het zicht raken', zo valt in het rapport te lezen.

Het rapport 'Via Parijs' is te vinden via deze link.
De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen