Amsterdam is de minst groene gemeente. In de hoofdstad is 11 procent van de tuinen bedekt met vegetatie. Het Zuid-Hollandse Wassenaar is koploper groene tuinen, met een groenpercentage van 70 procent.  De Rotterdamse tuinen zijn, vergeleken met de tuinen in de andere grote steden, het meest groen. 33 procent van de tuinen is begroeid.

Hitte

Dit blijkt uit de data-analyse die is uitgevoerd door financieel adviesbureau Deloitte in samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS). Om mee te tellen voor dit onderzoek moeten tuinen zich op de begane grond bevinden.

De gegevens zijn volgens de onderzoekers belangrijk voor beleidsbepalers. Vegetatie in bewoond gebied zorgt voor verkoeling, betere afwatering, biodiversiteit en CO2-opslag. Hiermee neemt het Urban Heath Island-effect voor een groot deel af. Dat is het effect dat ervoor zorgt dat het in steden warmer wordt dan daarbuiten. In steden kan de hitte moeilijker weg en stenen houden hitte langer vast. Het kan in grote steden wel 3 ℃ tot 8 ℃ warmer zijn dan in de rest van het land.

Steenbreek

Om verstening tegen te gaan werken verschillende provincies, gemeenten, waterschappen samen met bedrijven en inwoners aan Stichting Steenbreek. Zo proberen ze onnodige verharding in privé- en openbare ruimte te vervangen door een diversiteit aan groen. Denk aan het aanleggen van insectenhotels of de actie ‘tegel eruit, plant erin’, waarbij mensen bij tuincentra hun tegels konden inwisselen voor plantjes.