Dat maken Rabobank en BPD bekend. Het huurwoningenfonds zal de komende tien jaar 15.000 middeldure huurwoningen, met gemiddelde huurprijzen tussen € 650 en € 1.250, toevoegen aan de Nederlandse woningmarkt. Het fonds start begin 2020 met de aankoop van de eerste 1.000 woningen. Volgens Rabobank en BPD gaat het om in totaal 15.00 duurzame appartementen en eengezinswoningen in tien jaar, gelegen in ‘aantrekkelijke woonwijken in stedelijke gebieden binnen en buiten de Randstad’, voor starters, gezinnen en ouderen die zelfstandig wonen. BPD ontwikkelt deze woningen zelf.

‘Er kan tempo gemaakt worden met de gewenste gebiedsontwikkelingen die zo broodnodig zijn. Met een integrale aanpak van een gebied binnen of aan de randen van de stad, creëren we aantrekkelijke wijken met de benodigde mix van sociale huur-, middeldure huur- en koopwoningen’, meldt BPD op zijn website.

Gemeenten en corporaties

De initiatiefnemers verwachten dat gemeenten en woningcorporaties het fonds zullen verwelkomen. ‘Veel gemeenten willen graag méér middeldure huurwoningen, omdat er enorm veel vraag naar is’, zegt Gea Voorhorst, directeur Legal & Compliance en verantwoordelijk voor het fonds op de website van BPD. ‘We bevorderen zo ook de doorstroming op de woningmarkt als geheel: sociale huurwoning naar middeldure huurwoning, of van middeldure huurwoning naar koopwoning. En zodra een huurder van het woningfonds doorstroomt naar een koophuis, komt de vrijkomende woning gegarandeerd weer beschikbaar – tegen een gegarandeerd betaalbare prijs – voor nieuwe kandidaten. Dat is een propositie met langjarig perspectief die veel gemeentebestuurders aanspreekt.’

Voorhorst wijst op de nieuwbouw- en verduurzamingsopgaven waar woningcorporaties voor staan. ‘We kunnen daarin als partners optrekken en afspraken maken over interessante combinaties van nieuwbouwplannen van sociale huur, middeldure huur en koopwoningen.’

Middenhuur

Met de ontwikkeling van deze huizen springt het fonds in het gapende gat tussen sociale huur en dure vrijesector-huurwoningen. Er is veel vraag naar betaalbare huurwoningen voor het zogeheten middensegment, maar het aanbod blijft achter. Versterking van de middenhuur wordt vaak gezien als dé oplossing om de woningmark vlot te trekken. Maar in de praktijk blijkt dit vaak duur en daardoor voor veel partijen onaantrekkelijk.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank: ‘Als coöperatieve bank kijken we continu naar mogelijkheden om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het woningvraagstuk staat, in omvang, benodigd aanbod en verduurzaming, al jaren hoog op de agenda en wordt steeds prangender. Nederland telt zo’n drie miljoen zogeheten middeninkomen-huishoudens die geen toegang hebben tot betaalbare woningen als zij nu op zoek zouden gaan naar een woning. Een grote groep mensen valt daarmee tussen wal en schip op de woningmarkt. Een groter en gezond middensegment op de Nederlandse huurwoningmarkt is nodig om doorstroom te faciliteren.’