Het Ringpark werd in 2018 bedacht en heeft als doel ontwikkelingen zoals stedelijke groei doorgang te laten vinden, en tegelijkertijd een gezonde en groene leefomgeving te behouden. Het is niet zozeer een concreet park, maar eerder een concept van continue stedelijke ontwikkeling in een verzameling landschappen.

De komende jaren wordt een forse groei verwacht in de vraag naar woningen, het aantal arbeidsplaatsen en een sterke toename van de mobiliteit, vertelt Karin Alberts van de provincie Utrecht. 'Daarnaast is een aantal grote transities gaande die hun impact zullen hebben op het landschap, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw en de bodemdalingsproblematiek. De missie van het Ringpark is om groen te laten meegroeien. Met het Ringpark ambiëren we dat de ruimtelijke kwaliteit van het landschap in de provincie Utrecht behouden blijft en versterkt wordt.’ 

Volgens gedeputeerde Huib van Essen gaat het Ringpark over een goede verbinding tussen de drukke stad en de rust en ruimte in het buitengebied. ‘Eigenlijk is het Ringpark er al, overal om ons heen. En het is van ons allemaal. Waar het nog te vaak aan ontbreekt is samenhang. Daar moeten we gezamenlijk aan werken.'

Stand van zaken en vervolg

Met foto’s, interviews en achtergrondverhalen over bijvoorbeeld ervaringen van betrokken partijen en knel- en leerpunten laat magazine ‘Ring! Ring! Ring! Ring!’ zien waar het initiatief nu staat. Alberts: ‘Het Ringpark roept veel beelden op bij mensen. Die diversiteit aan beelden willen we laten zien met het magazine. Het magazine is een momentopname, met veel inspiratie over wat het Ringpark kan zijn.'

De volgende stap is om het concept concreter te gaan maken, vertelt Alberts: ‘Hoe we dat gaan doen is nog de vraag. Daarover gaan we de komende tijd in gesprek met veel mensen en organisaties. We gaan het Ringpark in ieder geval koppelen aan grote projecten en programma’s.’

Het magazine werd gepresenteerd tijdens de conferentie ‘Groen groeit mee, het Ringpark verbindt’, waar zo’n 100 professionals zich bogen over de vraag hoe groei en een gezonde leefomgeving hand in hand kunnen gaan. Het magazine is te bestellen en te downloaden via de site van provincie Utrecht.