Dat die zorgen wetenschappelijk gezien niet zo sterk onderbouwd zijn, vind ik dan niet relevant. Helemaal zeker weten doen we het immers nooit. Wie weet is er wel een effect waar geen wetenschapper aan gedacht heeft.

Ik weet dat we 5G nodig hebben om echt optimaal te kunnen profiteren van technologisering en digitalisering. 5G wordt de schakel tussen het vaste netwerk en de eindgebruiker. Of die eindgebruiker nu een huis, een auto of sensor is, maakt dan niet zoveel uit. 5G zal daarmee zorgen voor een veel preciezer en flexibeler gebruik van de stad.

Maar ik vind dat we dat alleen moeten doen op een democratische manier. Waarbij de eindgebruiker de controle heeft over wat er gebeurt met zijn data en dus met zijn bestaan. Ik geloof dat slimme netwerken de toekomst zijn (en het heden), maar ik wil dat ik daar zelf de controle over heb. Net zoals ik zelf bepaal waar ik heen fiets. Of waar ik ga zitten op een terras. Ik maak me geen zorgen over straling, maar wel over mijn autonomie. Ik vind dat een belangrijke levenskwaliteit en zie dat die onder druk staat. En, net als bij schone lucht, je mist het pas als het er niet meer is.

In discussies op twitter werden de anti-5G-demonstranten vergeleken met de boeren die bang waren dat hun koeien geen melk meer zouden geven door de stoomtrein. Maar hoewel ook die vast in de minderheid waren, de meeste mensen vonden de trein een prachtige uitvinding, was hun angst wel terecht. Die koeien waren hun bestaansmiddelen. Daar was veel geld in geïnvesteerd. En stel dat ze echt geen melk meer zouden geven?

Jan-Willem Wesselink is programmamanager bij Future City Foundation en samensteller en coauteur van het boek ‘Smart & Verbonden’ dat binnenkort verschijnt en nu al gratis te bestellen.