Marcel Oosterwijk

Corporaties machteloos bij hulp aan kwetsbare bewoners

Woningcorporaties trekken aan de bel. Zij vrezen dat zij onvoldoende middelen hebben om toenemende problematiek met kwetsbare bewoners als verslaafden en mensen met financiële problemen aan te kunnen. Strengere privacywetgeving belemmert effectief handelen.

Dat blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 380 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties. Woningcorporaties hebben steeds vaker te maken met kwetsbare bewoners. In totaal 86 procent van hen geeft aan dit in de dagelijkse praktijk te zien. Tegelijkertijd beschikt maar één op de drie corporaties over voldoende middelen om hiermee om te gaan. Bij 93 procent wordt het werk veel complexer en 88 procent is niet overtuigd dat zij de toenemende problematiek aankan.

Vroegsignalering

Corporaties signaleren vaak als eerste het ontstaan van problemen bij bewoners, aldus CorporatieNL. Enerzijds komt dat doordat zij achterstanden in huurbetalingen monitoren. Dit is in veel gevallen een indicatie voor grotere achterliggende problematiek. Anderzijds ontvangen corporaties als eerste signalen uit de buurt over zaken als toenemende overlast, verwarde personen of vervuiling.

Als meest voorkomende problemen van kwetsbare bewoners zien corporaties de toename van financiële en materiële problemen (81 procent) gevolgd door verslaving (52 procent) en psychische problemen (44 procent).

Juridische belemmeringen

Door de strenge privacywetgeving zijn corporaties naar eigen zeggen in toenemende mate onmachtig om de situatie voor kwetsbare bewoners te verbeteren. Die wetgeving belemmert onder meer de vrije uitwisseling van persoonsgegevens met andere maatschappelijke organisaties, stelt CorporatieNL. In totaal 78 procent procent vindt dan ook dat de huidige privacywetgeving de adequate ondersteuning van kwetsbaren in de weg staat.

Oplossingsrichtingen

Naast het versoepelen van privacywetgeving zien corporaties twee andere oplossingsrichtingen om de toename van het aantal kwetsbare bewoners beter op te vangen. In de eerste plaats betreft dit meer samenwerken met alle bewoners (95 procent) en het zorgen voor meer gemengde wijken (83 procent). Om dit laatste mogelijk te maken is volgens CorporatieNL een wetswijziging nodig, omdat woningcorporaties sinds de invoering van het passend toewijzen in de Woningwet nauwelijks nog vrijheid hebben om woningen zelfstandig toe te wijzen.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen