Verantwoordelijk wethouder Touria Meliani schrijft in een brief aan minister Eric Wiebes van Economische zaken en Klimaat (EZK) dat dit grote gevolgen heeft voor het straatbeeld en tot bezorgdheid over gezondheidsrisico’s leidt.

Zo staat in de brief dat de gemeente hun publieke infrastructuur (waaronder lichtmasten, verkeersregelinstallaties, bushokjes) en publieke gebouwen beschikbaar moeten te stellen voor apparatuur. Bovendien mogen telecomproviders naar eigen inzicht masten tot zeven meter hoog in de openbare ruimte plaatsen. ‘Daarmee nemen de kasten een prominente plaats in het straatbeeld. In het historische centrum van de stad, uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed, is de prominente aanwezigheid van de kasten onwenselijk’, stelt Meliani in de brief.

Ook onder de grond heeft de aanleg van 5G impact. ‘Naar verwachting zullen de zendapparaten via glasvezelkabels worden verbonden. Dat betekent dat er de komende jaren duizenden kilometers glasvezel in de al overvolle Amsterdamse ondergrond moet worden gelegd. Dat zal gepaard gaan met behoorlijke overlast op straat als gevolg van opbrekingen en omleidingen. Bovendien biedt de huidige wetgeving de gemeente onvoldoende instrumenten om regie te voeren op het leggen van kabels en leidingen door derden.’

Verder ontstaat er volgens Meliani onrust onder inwoners van de stad als het gaat om gezondheid. Volgens de wethouder is er onvoldoende bekend over de gezondheidsrisico’s van 5G. Bovendien ontbreekt een duidelijke communicatieaanpak en zijn er nog geen maatregelen genomen om het stralingsniveau te beperken.

De wethouder zou graag zien dat de gemeente genoeg bevoegdheden en instrumenten krijgen om het beheer van de publieke ruimte te blijven uitvoeren zonder inmenging van derden. Gemeenten moeten het laatste woord houden over de vraag waar de zendinstallaties worden geplaatst of bevestigd.

Amsterdam is niet de enige die zorgen uit. Eerder lieten Almere, Eindhoven, Rotterdam en Maastricht al weten hun bedenkingen te hebben bij het wetsvoorstel. Het gaat allemaal om het wetsvoorstel implementatie Telecomcode waarin gemeenten verplicht worden gesteld om mee te werken aan de uitrol van 5G.

5G moet leiden tot sneller en betrouwbaarder internet. De opvolger van 4G wordt gezien als belangrijke schakel voor zelfrijdende auto’s en andere ‘slimme’ apparatuur. In Nederland zijn KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile al bezig met het ontwikkelen van de 5G-techniek.