Groningen wil in 2035 klimaatneutraal zijn. In dit kader legt de gemeente in de wijk Paddepoel een nieuw warmtenet aan, als proeftuin in het programma Aardgasvrije wijken. Bij de aanleg van het warmtenet gaan de straten in Paddepoel in meer of mindere mate op de schop. Volgens de gemeente Groningen biedt dit kansen voor de herinrichting van deze straten. De aanleg van het warmtenet wordt na inventarisatie onder bewoners dus gekoppeld aan de herinrichting van de wijk met meer groen en minder asfalt; maatregelen die de wijk beter bestand moeten maken tegen wateroverlast en hitte. De gemeente koppelt zo de doelen voor de energietransitie aan klimaatadaptatie en burgerparticipatie.

Pilotprojecten Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

Klimaatadaptief Paddepoel is een van de drie pilotprojecten die vanuit het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie subsidie krijgen om Nederland weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente Groningen ontvangt een subsidie van 1,25 miljoen euro voor de plannen in Paddepoel. Ook de overeenkomsten met de andere twee pilotprojecten, pilot Meerssen en regio Utrecht, worden vandaag in Groningen ondertekend.

Zuid-Limburgs heeft te weinig bergings- en afvoercapaciteit voor regenwater. De gemeente Meerssen werkt nu aan een intensieve gebiedsaanpak en moet als voorbeeld dienen voor de regio. Het project is vierledig: het vergroten van de infiltratiecapaciteit in het landelijk gebied, waterafvoer en berging in stedelijk gebied, extra waterbuffers in het watersysteem en het stimuleren van schadebeperking aan de eigen woning door eigenaren.

In de regio Utrecht werken de gemeenten Utrecht, Zeist, Houten, Nieuwegein en Stichtse Vecht aan een aanpak voor de woningbouwopgave waarin klimaatadaptatie is geïntegreerd. Het betreft uitvoeringsprojecten in verschillende wijktypen, met onder meer een naoorlogse wijk, een bloemkoolwijk, een historische dorpskern en een villawijk. De Universiteit Utrecht zal onderzoeken wat de precieze effecten van de uitvoeringsprojecten zijn.