De winnaar van de Gouden Klavertje Vier wordt op 10 september op GroenTechniek Holland uitgereikt. Op de vierde editie van Nederlands grootste, tweejaarlijkse groenvakbeurs lanceren fabrikanten, importeurs en dealers primeurs voor groenprofessionals. Meer informatie vindt u hier.

Een donderende kettingzaag, een ronkende snoeimachine, ze leveren veel overlast voor omwonenden. Bovendien zijn dergelijke benzineapparaten niet al te milieuvriendelijk. In de toekomst zijn ze echter niet meer nodig, blijkt uit de 11 nominaties voor de Gouden Klavertje Vier, een innovatieprijs voor marktklare groentechniek die vandaag op GroenTechniek Holland wordt uitgereikt (zie kader). ‘Elektrisch en duurzaam, dat zijn dé trends in de innovaties,’ aldus de vakjury in een persbericht.

Willem Bierema, beursmanager van GroenTechniek Holland en medeorganisator van het evenement, ziet ‘verschrikkelijk’ veel nieuwe elektrisch aangedreven beheermachines op de markt komen. ‘We hadden dit jaar meer dan 60 inzendingen. Daaruit blijkt dat elektrificatie en waterstof sterk in opkomst zijn.’ Volgens de beursmanager biedt deze omslag legio voordelen ten opzichte van traditionele apparaten die op benzine draaien. ‘Allereerst zijn elektrisch aangedreven apparaten stil, dus de overlast in urbane gebieden neemt af. Daarnaast zijn ze minder onderhoudsintensief. En natuurlijk zijn ze een stuk groener dan benzine-apparaten.’

Een potentiële barrière voor de aanschaf van een elektrisch aangedreven machine zijn hoge aanschafkosten, maar volgens Bierema zijn de apparaten op de lange termijn juist voordeliger. ‘Waterstof en elektriciteit zijn een stuk goedkoper dan benzine. Ook de lagere onderhoudsintensiviteit bespaart een hoop. Je hebt het duurzame apparaat in een paar jaar terugverdiend.’

Wedloop

De toename van het aantal beschikbare elektrisch aangedreven apparaten wordt volgens Bierema gedreven door steeds strengere emissie-eisen. ‘Er is een ware wedloop onder fabrikanten om schonere motoren te produceren. We zien nu ook dat kleinere bedrijven hier aan mee kunnen doen. Het van de grond op ontwikkelen van een nieuw duurzaam product vergt een grote investering, maar met de nu beschikbare kant-en-klare accu’s kunnen ook kleinere fabrikanten zelf aan de slag.’

Koplopers

De overstap naar elektrisch groenbeheer wordt langzaamaan door een aantal gemeenten omarmd. ‘De gemeenten Groningen en Maastricht hebben aangegeven dat zij nog enkel apparaten die op waterstof of elektriciteit draaien willen gebruiken,’ zegt Bierema. ‘Deze koplopers nemen de initiële hogere kosten voor lief.’ Voor de toekomst heeft Bierema hoge verwachtingen. ‘Elektrificatie en waterstof zijn de toekomst. Ik verwacht dat groenbeheer de komende tien jaar wezenlijk zal veranderen.’

Slim snoeien

Verder heeft Bierema hoge verwachtingen van ‘slim’ snoeien. ‘Elektrische en waterstof-aangedreven apparaten kun je een stuk specifieker afstellen dan benzineapparaten, wat de mogelijkheid tot zelfsturing vergroot.’ Het is een techniek die reeds in de landbouw wordt toegepast, maar volgens Bierema kan dit ook in de bebouwde omgeving. ‘Er zijn veel technieken uit de landbouw die ook een overstap naar gemeentelijk groenbeheer kunnen maken. Denk aan groeninventarisatie met drones. Die ‘lezen’ het landschap en vertellen dan aan onderling communicerende maairobots waar gesnoeid moet worden.  Een paar van die robots kunnen dan een park onderhouden.’

De 11 genomineerden voor de Gouden Klavertje Vier 2019

1. Feedtuber – RM5000 Bokashi bagger. Machine die bermgras, groenafval en andere biomassa fermenteert tot vruchtbare bodemverbeteraar, met een doseersysteem dat het doseren van vloeibare micro-organismen en mineralen in granulaatvorm combineert met het samenpersen van het materiaal in de folieslurf in één werkgang.

2. GTJ Green Technology Janssen – BERKY Hybride maaiboot. Volledig elektrisch aangedreven maaiboot (op 48 Volt) werkt 8 uur geruisloos en uitlaatgasvrij dankzij lithium-ion accu’s, met ergonomisch en comfortabel bestuurdersplatform en vingertip bediening.

3. Hemos Machinebouw BV – Luctor 332. Snelverkeer maaivoertuig met grote capaciteit dankzij twee maaiarmen en met voertuigbreedte van slechts 1.77 meter, waardoor snelwegbermen vanaf de vluchtstrook gemaaid kunnen worden terwijl men toch meer dan 1.10 m van de rechter rijbaan blijft, dus zonder verkeer te hinderen en wegafzettingen.

4. Hermans Company BVBA – Farmtrac 20E volledig elektrische compact tractor. Eerste productierijpe en volledig elektrische compact tractor die niet onderdoet voor tractoren met brandstofmotor, eenvoudig oplaadbaar (via standaard stopcontact) en goedkoop in onderhoud.

5. JJ Dabekausen – Houthakselaar Rabaud Xylomix 150E. Deze volledig accu aangedreven houthakselaar aangedreven door lithium ion accu, met xylomix rotor met 5 opbouwopties en 3 werkmethoden (hamers, messen of combinatie) is emissie-arme en CO2 neutrale oplossing voor hakselen van bomen en takken tot 15 cm, klein groenafval met hoge compostgraad en vervuild hout met spijkers.

6. John Deere dealers Kraakman Perfors & GroeNoord - De Michelin X Tweel Turf radiaalband zonder lucht. Radiaalband zonder lucht die immuun is voor scherpe objecten, makkelijk over obstakels glijdt en 3 keer langer meegaat met als voordeel geen lekke banden, geen ongelijke bandenspanning en betere opvang van schokken; voor het eerst leverbaar in Nederland.

7. Merlo/de Lille – Tre Emme MM160C. Werktuigdrager met klepelmaaier voor bermonderhoud van 156 pk met 3D maaikop voor rotatie- en kantelbewegingen, met veilige joystick met automatische handdetectie van de gebruiker om hydraulische functies van de machine te activeren.

8. Milati Grass Machines – Intelligent One. Duurzame, precieze lijntrekker met 100 procent GPS-besturing die zelfstandig gestuurd belijnt en tijd, kosten en verfverbruik bespaart en ook manueel te besturen is.

9. New Holland – Xpower. Chemievrije methode van elektrotechnisch in werkbreedtes van een en drie meter bestrijden van wortelonkruiden en invasieve exoten met hoogspanning, doordat de elektrische stroom door natuurlijke weerstand in de plant wordt omgezet in warmte waardoor de plant van binnenuit gaat koken zonder dat omringende planten hinder ondervinden.

10. RAMM BV – De Rootwave Pro. Chemievrije methode van elektrotechnisch, individueel selectief bestrijden van wortelonkruiden en invasieve exoten met hoogspanning, doordat de elektrische stroom door natuurlijke weerstand in de plant wordt omgezet in warmte waardoor de plant van binnenuit gaat koken zonder dat omringende planten hinder ondervinden.

11. Wim van Breda BV – Metron P48 RC. Radiografisch bestuurde werktuigdrager met hybride aandrijving die efficiënt werkt met minder vermogensverlies dan hydraulische aandrijving, die emissievrij en zuiver elektrisch werkt en bruikbaar voor alle werktuigen.