De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een internationale leidraad voor duurzaam opereren. In totaal stelde de Vereningde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vast, die voor de periode 2016 tot 2030 van kracht zijn. Enkele doelstellingen zijn: geen honger, geen armoede en duurzame steden en gemeenschappen.

De Nederlandse overheid heeft deze doelstellingen onderschreven en ook grote ondernemingen als Philips en Unilever omarmen de SDG’s vanaf het begin. Nu lijkt ook de vastgoedsector steeds meer overtuigd van de noodzaak van het nastreven van deze doelen. Dat verbaast Van de Griendt – voormalig duurzaamheidsmanager bij gebiedsontwikkelaar BPD – niets. ‘Duurzaam vastgoed rendeert beter. Niet alleen op basis van opbrengst in euro’s, maar ook qua maatschappelijke verantwoordelijkheid’.

Bekendheid groeit

Van de Griendt ondervroeg in totaal 95 vastgoedprofessionals, van beleggers tot medewerkers van een woningcorporatie. Een derde van de respondenten is projectontwikkelaar en op de vijf werkt bij een bouwer. Opvallend is dat nog geen vier op de tien respondenten (39%) aangeeft de SDG’s voorafgaand aan het onderzoek te kennen. Desondanks zijn veel vastgoedprofessionals dagelijks bezig zijn met duurzaamheid, zonder dat ze weten dat ze bijdragen aan één of meerdere SDG’s. De bekendheid van de doelstellingen groeit wel en is hoger dan onder ‘gewone’ Nederlanders.

Gedurende het onderzoek werd voor de vastgoedprofessionals duidelijk wat de doelstellingen inhielden. SDG 11, duurzame steden en gemeenschappen, werd door de respondenten gezien als belangrijkste doelstelling. Niet verrassend, want deze doelstelling houdt verband met de corebusiness van de vastgoedprofessionals.

Daarna volgt SDG 7, betaalbare en duurzame energie.  Het aardgasverbod voor nieuwbouw, dat vanaf 1 juli 2018 van kracht is, speelt hierbij vermoedelijk een rol.  SDG 3, goede gezondheid en welzijn, completeert de topdrie. “Gezonde gebouwen” zijn een interessante businesscase voor beleggers. Dat komt onder meer door de toenemende aandacht voor een gezonde werkomgeving op kantoren.

Volgens het Responsible Investment Report had APG, de uitvoeringsorganisatie van pensioenfonds ABP, eind 2017 voor meer dan 55 miljard euro geïnvesteerd in de SDG’s. Dat is ongeveer 12 procent van het beheerd vermogen. 20.5 miljard euro is geïnvesteerd in duurzaam vastgoed. Iets wordt door het APG als duurzaam gelabeld als het niet alleen aan de financiële rendementseisen voldoet, maar ook aantoonbaar bovengemiddeld duurzaam presteert.

Institutionele beleggers als Syntrus Achmea en Bouwinvest hebben ook een visie opgesteld als het gaat om SDG’s. Zo staat in het jaarverslag van Bouwinvest dat in 2020 minimaal 70 procent van het geïnvesteerde kapitaal bovengemiddeld duurzaam moet zijn en een positieve bijdrage moet leveren aan de SDG’s.  “In de toekomst worden de SDG’s de norm”, stelt Van de Griendt.

Gemeenschappelijke taal

“Die SDG’s zijn echt niet het ei van Columbus, maar helpen wel bij structureren. Het kan van oudsher vaak puur financieel gedreven organisaties helpen om hun maatschappelijke impact inzichtelijk te maken. De SDG’s bieden daartoe een prima raamwerk. Ze reiken ons een gemeenschappelijke taal aan. Als ik ga op vakantie ga in Italië is het ook een stuk makkelijker als ik Italiaans spreek”, aldus Van de Griendt.

De adviseur van Stratego Advies pleit voor een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving, zodat alle betrokken partijen weten wat er van ze verwacht. Op basis van die agenda kunnen er concrete indicatoren en targets worden vastgesteld. Indicatoren die niet alleen gaan over het fysieke en technische aspect van duurzaamheid.

Van de Griendt: “SDG’s gaan ook over het sociale aspect. Simpel gezegd: er wordt niet alleen gekeken naar de hoeveelheid zonnepanelen, maar ook naar de beschikbaarheid van betaalbare  woningen.”  

Het is lastig om te zeggen wat de doelstellingen concreet gaan betekenen voor de gebouwen in onze straat, zegt Van der Griendt. “Er moet nog een hoop gebeuren, maar er gebeurt achter de schermen veel meer dan wij nu zien.'

Wie meer wil weten over het onderzoek of het rapport wil bestellen terecht kan op http://www.stratego-advies.nu/sdgs-en-de-vastgoedsector/