Een uitgebreid artikel over partnerselectie en de nieuwe Reiswijzer leest u deze week in vakblad ROm ('Partnerselectie moet antwoord bieden op uitdagingen van deze tijd'). ROm is gratis voor ambtenaren ruimte, infrastructuur en milieu bij de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Word nu abonnee.

Volgens de adviseur zijn traditionele aanbestedingen niet altijd de meest effectieve methode. “Bij een traditionele aanbesteding schets je vooraf kaders, zonder dat je precies weet wat haalbaar en wenselijk zal blijken. Dat leidt niet tot het optimale resultaat. Toch kiezen veel gemeenten, met het oog op transparantie, er in veel gevallen voor een openbare aanbesteding uit te schrijven. Ook als er juridisch andere methoden gepermitteerd zijn.”

Schroots pleit voor partnerselectie bij sommige projecten.  “Met intensieve samenwerking naar een niet vaststaand eindproduct toewerken.  De huidige complexe opgaven vragen om een gezamenlijke zoektocht.“

Hoe vind je geschikte partner?

De geschikte partner vind je volgens de adviseur door het maken van een longlist, met daarop alle partijen die zich voor het project hebben aangemeld. Vervolgens wordt het aantal partijen, op basis van ervaring, capaciteit en expertise, gereduceerd.  Ook moet de partij kunnen aantonen dat ze het aandurven om in een dichtgetimmerde samenwerking te stappen.

Verder is een goede exitstrategie belangrijk. “Zonder zo’n regeling loop je het risico dat partijen elkaar veel te lang aan het lijntje houden”, vertelt Roger Kersten, die ook meewerkte aan het document.

Voorbeelden

Kersten komt ook met voorbeelden van projecten die door middel van partnerselectie tot stand moeten komen. Het Smakkelaarsveld in Utrecht, RijswijkBuiten in Rijswijk en fabriekslocatie NYMA in Nijmegen. “Het eerste voorbeeld is een complexe binnenstedelijke locatie waarin infrastructuur, wonen en groen samenkomen.”

Volgens Kersten heeft de markt aangegeven open te staan voor deze manier van aanbesteden, want zij dragen daar nu de last van. “Voor overheden is het een wat lastiger te verteren koek, want partnerselectie is subjectiever dan de traditionele methodiek van het vooraf op plan presenteren.”

Schroots vult Kersten aan door te zeggen dat er onder overheden ook steeds meer animo ontstaat voor partnerselectie. Uit onderzoek van USP-Marketing & Consultancy blijkt dat een derde van de gemeenten partnerselectie verkiest boven planselectie.

Pittige doelstellingen

Volgens de heren is het, met het oog op de huidige ontwikkelingen, belangrijk dat er gekeken wordt naar goedkopere en doelmatigere procedures. Het Rijk wil dat er jaarlijks 76 duizend nieuwe woningen gebouwd worden. Dat lijkt een pittige klus, vanwege de personeelstekorten in de bouw. Bovendien vraagt de energietransitie om nieuwe uitdagingen.

Ga voor meer informatie over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling naar https://akroconsult.nl/reiswijzer/