1. Wat doen jullie precies?

Het doel van de Human Capital Agenda (HCA) van de Retailagenda is vierledig. We richten ons als netwerkpartner op het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; het opleiden van de innovatieve professional, vakman of vakvrouw; het bevorderen van een ‘leven lang ontwikkelen’ en het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven. Want een succesvolle binnenstad vergt ook investering in human capital.

2. Hoe doe je dat precies?

Dat doen onze partners met zes uiteenlopende projecten, die samen met onderwijsinstellingen, overheden, vakbonden en brancheverengingen worden georganiseerd. Het eerste project is de e-Academy, die door Thuiswinkel is opgezet. Hier leren retailers hoe zij hun webshop kunnen versterken, al dan niet complementair aan hun fysieke winkel.

Het tweede project is de CentrumManagement Academy (CMA), waar mensen worden opgeleid tot centrummanager. Het viel de oprichters van de CMA op dat er een wildgroei aan centrummanagers is, terwijl het een uitdagende baan is die veel kennis van zowel detailhandel, overheid als vastgoed vergt. Met de CMA bieden ze een kwaliteitsstandaard, middels een leergang en beroepscompetentieprofielen op verschillende niveaus.

Het derde project is Future-Proof Retail, waarbij verschillende hogescholen en ROC’s living labs hebben opgezet, samen met gemeenten en lokale retailers. In deze living labs onderzoeken zij nieuwe businessmodellen en vormen van ondernemerschap en de daarvoor benodigde kennis, vaardigheden en attitude. Deze bevindingen worden vervolgens weer verwerkt in de onderwijsprogramma’s en in de vorm van toolkits voor retailers en gemeenten.

Het vierde project is Youfit@retailvan James Loopbaan/CNV en biedt winkelmedewerkers loopbaanbegeleiding en een branchespecifieke vacaturebank, waardoor zij de regie over hun loopbaan leren nemen.

Het vijfde project is het Retail Qualification Framework, door het Kenniscentrum Handel. Zij hebben een uitvoerig overzicht van alle benodigde beroepscompetenties per functie in de branche opgesteld, van assistent verkoopmedewerker tot winkeleigenaar, maar ook voor de logistieke functies en centrummanagement. Zo bundelen ze expertise.

Het zesde en laatste project is Veilig Werken in de Detailhandel van FNV/FHKN. Winkelmedewerkers hebben helaas nog steeds te maken met agressie. 37 Procent van hen geeft aan hier ervaring mee te hebben. Met dit project leren ze hoe zij situaties kunnen de-escaleren en hoe zij agressie het hoofd kunnen bieden.

3. Waarom doen jullie dit?

Het retaillandschap verandert in rap tempo en ondernemers komen voor veel nieuwe uitdagingen te staan. Zo hebben we steeds meer een 24-uurseconomie, vergrijst de samenleving en wordt er in toenemende mate online gewinkeld. Dat vergt nieuwe competenties van detaillisten en daarin willen we ze ondersteunen. Neem een webshop runnen naast je fysieke winkel. Dat vergt tijd, energie en bovenal nieuwe skills, want het is wezenlijk anders dan een fysieke winkel bestieren. Het is een heel ander businessmodel, het gaat verder dan even een Instagrampagina opzetten met wat leuke productfoto’s. De e-Academy biedt de vereiste vaardigheden en inzichten.

Dat ondersteunen is des te belangrijker door de grote rol die detailhandel vervult op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo’n tien procent van alle werkenden is werkzaam in de branche, dus veranderingen hebben effect op heel veel mensen. Bovendien is het een kwetsbare groep met niet altijd veel investeringsruimte. Grootwinkelbedrijven hebben zelf de middelen om te investeren in hun toekomst, maar kleinere mkb’ers hebben dat die niet altijd, terwijl ook zij belangrijk zijn voor een levendige binnenstad.

4. De projecten klinken zeer uiteenlopend. Werk je niet langs elkaar heen?

Detailhandel is een brede en versnipperde branche. Er zijn meerdere segmenten met een eigen cao en eigen branchevereniging. Met de HCA geven we smoel aan de branche, doordat we die juist als één geheel presenteren. Er is bovendien veel kruisbestuiving tussen de verschillende projecten. Zo zijn bijvoorbeeld de kwalificaties uit de CentrumManagement Academy doorgevoerd in het Retail Qualification Framework. Bovendien worden de projecten gebonden door één overkoepelend doel: gezonde retailers, die uiteindelijk samen een gezond centrumgebied maken.