Voor huurwoningen tot €720,- geldt een puntensysteem waarmee de maximaal toegestane huurprijs voor een woning wordt berekend. Die €720,- is de zogenaamde liberalisatiegrens. Woningen met een hogere huur vallen in het vrije segment  ‘Nu moeten verhuurders de huur verlagen wanneer een huurder ontdekt dat de huurprijs te hoog is, en dit via de Huurcommissie afdwingt. Maar er volgt geen straf,’ zegt Erik Maassen van de Woonbond. ‘Dat houdt voor de verhuurder  een prikkel in stand om het te blijven proberen. Je hebt niet zo veel te verliezen bij het overtreden van de regels. Het echt bestraffen van verhuurders die de fout in gaan geeft juist de prikkel je netjes aan de regels te houden. De Tweede Kamer heeft al een motie aangenomen waarin wordt gevraagd het rekenen van een te hoge huur als economisch delict te zien. De minister is nu dus aan zet.’

Meer huurders beschermen

Huurders die een vrijgekomen woning huren boven de sociale huurgrens van €720,- kunnen nu niet naar de Huurcommissie vanwege een te hoge huur, maar ook niet met problemen rond achterstallig onderhoud en servicekosten. Zij moeten met een geschil naar de rechter, wat volgens de Woonbond een hoge drempel is. De bond stelt voor de route naar de Huurcommissie open te stellen tot huurwoningen van €1.000,-.  Maassen: ‘Deze huurders verdienen ook een laagdrempelige manier om geschillen met de verhuurder te toetsen.’

Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, zei over de maatregel in een eerder interview met Stadszaken: ‘Woningen bijbouwen is nooit de volledige oplossing voor betaalbaarheidsproblemen. Bouwen gaat langzaam: je bouwt per jaar misschien twee procent bij ten opzichte van de bestaande voorraad. In gebieden met een overspannen woningmarkt is het gat tussen vraag en aanbod vaak veel groter. Regulering in het vrije segment is dus absoluut nodig. Met de Woonbond pleiten we nu voor  een verhoging van de liberalisatiegrens van de huidige 720 euro naar 1.000 euro. Daarmee wordt voorkomen dat er een gat ontstaat tussen de sociale en de vrije sector.'

Landelijke verhuurvergunning

Met een landelijk vergunningsstelsel wil de Woonbond huisjesmelkers aanpakken die in de fout blijven gaan. Deze verhuurders kunnen hun verhuurvergunning verliezen. Hiermee worden de rotte appels volgens de bond geweerd. Een landelijk systeem voorkomt volgens de bond bovendien dat een huisjesmelker in andere gemeenten op oude voet door blijft gaan. Zo bracht zakenblad Quote onlangs in beeld dat notoire huisjesmelker Marcel van Hooijdonk in 22 plaatsen woningen verhuurt.

Ook wil de Woonbond dat de mogelijkheid voor een anonieme klachtenprocedure of een collectieve klachtenprocedure wordt onderzocht. Nu leidt de stap naar de Huurcommissie soms tot intimidatie dor de verhuurder. Huurders moeten hier volgens de bond beter tegen worden beschermd. Bovendien moet er volgens de bond strenger worden opgetreden tegen verhuurmakelaars die onterecht bemiddelingskosten in rekening brengen en moet volgens de bond een landelijk expertiseteam gemeenten helpen bij het opzetten van huurteams waar huurders steun kunnen krijgen bij conflicten met verhuurders.

Goed verhuurderschap

De Woonbond doet de voorstellen in kader van het overleg over ‘Goed verhuurderschap’. Minister Ollongren kondigde eerder aan met een wetsvoorstel te komen om misstanden in de huurmarkt aan te pakken. Nu is het volgens de bond al weer enige tijd stil over dit onderwerp. Met deze zes voorstellen hopt de bond het proces te vlotten.