Vermuë is nu Algemeen Directeur van de Unie van Waterschappen en daarmee een goede bekende van de VNG. Daarvoor was hij onder meer Directeur Visserij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Albert Vermuë: 'Met veel plezier ben ik de afgelopen jaren directeur van de Unie van Waterschappen geweest. Vanuit die rol heb ik veel samengewerkt met de VNG', zegt hij op de site van de VNG.

'Ik kijk er naar uit me in mijn nieuwe functie te gaan inzetten voor de grote opgaven waar gemeenten voor staan, zoals het klimaat- en energievraagstuk, wonen en de nieuwe Omgevingswet.'

In zijn nieuwe functie geeft Vermuë samen met Ali Rabarison (Inclusieve Samenleving) en Nathan Ducastel (Informatiesamenleving) leiding aan de directie Beleid van de VNG.