Sinds de RvS-uitspraak van 29 mei kunnen gemeenten het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer als toestemmingsbasis gebruiken om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Duurzaam industriepark

Het Cranenborgse plan voorziet in de realisatie van een duurzaam industriepark. Het deel ten noorden van het bestaande industrieterrein zou worden ingericht voor bedrijven en natuurgebied. Ten westen van het bestaande industrieterrein beoogde de gemeente natuur met een zonnepark.

De RvS oordeelt nu dat het plan zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op enkele Natura 2000-gebieden die in het PAS zijn opgenomen, waaronder het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen en Ringselven.

Vorige week deed de Raad van State al uitspraak over drie plannen voor de ontwikkeling van woningen. De gemeente Boxtel, Roermond en Wageningen mogen hun bouwprojecten voorlopig niet doorzetten.