Aanleiding voor de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak is dat de gemeenten in de bestemmingsplannen gebruik hebben gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar het PAS kan door de uitspraak van 29 mei niet langer als toestemmingsbasis worden gebruikt om allerlei ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Drie bestemmingsplannen

Het gaat om drie bestemmingsplannen waarin door bezwaarmakers de gevolgen van de stikstofneerslag voor natuurgebieden in de omgeving ter discussie was gesteld. De zaken waren eerder al aangehouden, in afwachting van de PAS-uitspraak van 29 mei.

In de gemeente Boxtel gaat het om het bestemmingsplan ‘Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 2017’. Dat bestemmingsplan moest een nieuwe verbinding mogelijk maken van het bedrijventerrein Ladonk naar de Kapelweg. De gemeente wilde hiermee de leefbaarheid en verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in de omgeving verbeteren.

In de gemeente Roermond ontvalt als gevolg van de uitspraak de basis aan de bouw van ongeveer 470 nieuwe woningen uit het bestemmingsplan ‘Melickerveld’. Het bestemmingsplan voor de drie bestaande woningen in dit gebied wordt niet vernietigd. Die woningen ondervinden geen gevolgen van de uitspraak.

Ten slotte kan ook de ontwikkeling van het Future Center Wageningen in het stadion Wageningse Berg voorlopig geen doorgang vinden vanwege de PAS-problematiek. Het gelijknamige bestemmingsplan maakte in het stadion een kennis-, innovatie-, informatie- en trainingscentrum mogelijk op het gebied van voeding, beweging en gezondheid.

Niet op zichzelf

De projecten staan niet op zichzelf. Sinds de Raad van State het PAS van tafel veegde staan overal in het land ontwikkelingen op losse schroeven. Uit een inventarisatie die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eind juni naar de Tweede Kamer stuurde bleek dat het gaat om tien tot twintig woningbouwprojecten. Maar bijvoorbeeld ook projecten die nodig zijn voor de veiligheid en nutsvoorzieningen staan op de tocht.