Waterpleinen, wadi’s en meer open water, er zijn al veel initiatieven die moeten bijdragen aan betere klimaatadaptatie. Maar er is nog veel werk te verzetten. Op veel plekken in de stad is er te veel verharding en het stadsgroen is vaak niet geschikt om de twee extremen op te vangen. Een goede manier om dit te ondervangen is om groenvoorzieningen te laten functioneren als een spons. Een spons combineert de extremen; deze kan snel water opnemen, houdt dit tijdelijk vast en geeft het water weer terug aan de ondergrond. Met de Sponstuin willen de Urbanisten samen met de Voedseltuin en de gemeente Rotterdameen onderzoeken hoe dit er in de praktijk uit kan zien.

Nieuwe concepten

In de Sponstuin testen de betrokken patijen nieuwe concepten voor het opvangen, het vasthouden en het teruggeven van hemelwater aan de natuurlijke omgeving. Daarvoor wordt er geëxperimenteerd met grondmengsels, beplantingssoorten en nieuwe sponstechnieken. Het gedrag van het water wordt twee jaar lang met hulp van de Rotterdamse Veldmeetdienst gemonitord om te leren en deze kennis toe te passen in de praktijk.