Natuurinclusief bouwen kan al door eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of de te gebruiken materialen.

De organisatie Natuur voor Elkaar, waarin een aantal organisaties op initiatief van de provincie samenwerken aan projecten die moeten bijdragen aan een groener Overijssel, heeft een serie filmpjes gemaakt waarin mensen vanuit verschillend perspectief vertellen over de meerwaarde van natuurinclusief bouwen: bewoners, een projectontwikkelaar; een architect, een landschapsarchitect en mensen vanuit een gemeente.