De Kavelwinkel valt onder het programma Kleinschalig Opdrachtgeverschap dat in 2012 werd opgericht om de woningmarkt te stimuleren. Individuele en groepen particulieren konden hier inschrijven op kavels en zelf de rol van opdrachtgever invullen. De gemeente faciliteerde de zelfbouwers via koperscoaches.

Resultaten vielen tegen

De belangstelling voor het project was groot, maar de resultaten vielen tegen. In het nieuwe collegeakkoord is daarom geen nieuwe financiering toegewezen, schrijft wethouder Revis van Wonen aan de gemeenteraad. ‘KO levert op de totale woningbouwproductie een relatief klein aandeel, vanaf de start van het programma in 2012 tot december 2018 zijn 1570 woningen in aanbouw genomen en 884 kavels en klusobjecten in verkoop gebracht. De looptijd van de diverse kavels en kluspanden loopt sterk uiteen. De kortste doorlooptijd van start verkoop tot oplevering is 500 dagen maar er zijn ook uitschieters van bijna 2500 dagen.’

Markt

Het aantrekken van de markt heeft er volgens de wethouder toe geleid dat de markt, net als de gemeente, het product particuliere projectontwikkeling heeft opgepakt. ‘Dit betekent dat, indien de locatie aan KO wordt toegewezen, het uitgangspunt het uitgangspunt is de KO ontwikkeling aan een marktpartij (door middel van een aanbesteding) over te dragen, tenzij er een zwaarwegend argument is om het project door de gemeente zelf te laten uitvoeren. Indien bijvoorbeeld de omvang en risico’s dusdanig klein zijn dat outsourcen meer inzet vergt dan zelf uitvoeren. In het geval dat de gemeente onder eigen regie een locatie op de markt brengt volgt bestuurlijke besluitvorming, inclusief een dekkingsvoorstel, via de reguliere weg.’