Gemiddeld geeft u onze website voor zowel het gebruik ervan als de inhoud een 8. Daar zijn we erg trots op. U waardeert onze actualiteit en bijbehorende verdiepende achtergrondverhalen, de diversiteit in de onderwerpen die we behandelen en onze soms eigenzinnige insteken. En ook de gemiddelde bezoekfrequentie is zeer hoog. De edities van onze nieuwsbrief worden door het grootste deel van u gelezen.

Verstedelijking, leefbaarheid en energietransitie

U bent breed geïnteresseerd. De thema’s die we behandelen op Stadszaken.nl behandelen zijn goed gekozen, zo blijkt uit de enquête. Verstedelijking, leefbaarheid en energietransitie kunnen worden gezien als een top 3. Wij blijven ons dus inzetten om u zo breed mogelijk te bedienen, zodat u op de hoogte blijft van álle facetten die de stad rijk is.

Wij gaan de komende tijd hard aan het werk om onze site nóg beter te maken en nemen wij uw suggesties mee op het gebied van interactie mogelijkheden, ontwerp en actualiteit. We verwachten na de zomer de eerste resultaten te kunnen opleveren.

Namens het Stadszakenteam,

Jan Jager
hoofdredacteur