Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer.  De Regio Deal is een partnerschap tussen de regio en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 40 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 40 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Parkstad Limburg uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. Deze Regio Deal richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Parkstad Limburg, en op het versterken van de sociaaleconomische structuur. Dit krijgt vorm door samen aan de slag te gaan met opgaven op het terrein van onderwijs, werk en gezondheid. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het aanpakken van slechte woningen in het gebied. Omdat deze problemen onderling met elkaar samenhangen, is hiervoor een integrale aanpak nodig, aldus Parkstad Limburg. Met de deal wordt volgens Parkstad Limburg ook een impuls gegeven aan het verbeteren van het centrum van Heerlen. Daarnaast biedt de gunstige ligging van de regio Parkstad in de grensregio naar eigen zeggen ook kansen om beter samen te werken met omliggende regio’s zoals Aken. In de uitvoering trekken gemeenten, rijksoverheid, inwoners, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen samen op.

Het Maankwartier, het nieuwe stationsgebied in Heerlen.

Partners

De Regio Deal is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg (waaraan de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal deelnemen). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

Regio Deals

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Samen investeren het Rijk en de regio's 380 miljoen euro. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier die past bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van waar de deals over gaan. Deze Regio Deals versterken bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.