1. Stedelijke verdichting is wat anders dan onleefbaarheid, want romantisch Parijs is Europa’s dichtste stad.
 2. Spreiding is wat anders dan de oplossing, want groeikernen hebben een twijfelachtig imago.
 3. Brede wegen zijn wat anders dan goede bereikbaarheid, want in Los Angeles staan op de breedste wegen de breedste files.
 4. Sociale huur is wat anders dan een toegankelijke woningvoorraad, want de mutatiegraad is er zo laag dat je decennia op je woning moet wachten.
 5. Betaalbare parkeerplaatsen zijn wat anders dan een goed winkelklimaat, want bij de populairste winkelstraten parkeer je het duurst.
 6. Een woonwijk is wat anders dan een woonwijk, want een uitdraai van de Kamer van Koophandel toont er meestal vele bedrijfjes.
 7. Meer groen is wat anders dan meer aantrekkelijkheid, want De Pijp is populairder dan Geuzenveld.
 8. Een verkeersaantrekkende werking is wat anders dan een probleem, want het doet zich vooral voor bij succes.
 9. Een megastad is wat anders dan een onmenselijke maat, want Tokyo bestaat uit vele kleinschalige buurtjes.
 10. Beleidskaders zijn wat anders dan de weg naar kwaliteit, want de Bijlmer voldeed ook aan beleidskaders.
 11. Hoogbouw is wat anders dan een hoge dichtheid, want Europa’s dichtste wijken hebben geen hoogbouw.
 12. Stadsgroei is wat anders dan kapitalisme, want Moskou en Boekarest groeiden in de jaren ’70 ook.
 13. Een grote luchthaven is wat anders dan een motor van de economie, want de Berlijnse economie groeit met zijn mislukte nieuwe luchthaven gewoon door.
 14. Een stad met weinig armoede is wat anders dan een succes, want die is blijkbaar niet in staat om armen aan te trekken.
 15. Groen is wat anders dan biodiversiteit, want op sommige zolders is die hoger dan op een strakgemaaid grasveld.
 16. Internet is wat anders dan niet meer bij elkaar hoeven zitten, want sinds de opkomst van cyberspace zet de verstedelijking versneld door.
 17. Hoge prijzen zijn wat anders dan een probleem, want ze doen zich vooral voor bij succes.

Planologie is wat anders dan een eenvoudige opgave, want telkens ontstaat verwarring over al het bovenstaande.