Dit is een verkorte versie van het artikel in ons Dossier Middenhuur. Zie ook www.challengemiddenhuur.nl

Volgens directeur Frank van Blokland van de vereniging van institutionele vastgoedbeleggers IVBN schiet de maatregel haar doel voorbij omdat markthuren hoger zijn dan waar de gemeente Den Haag van uitgaat. De Haagse wethouder Bouwewijn Revis reageert dat verhuurders dan maar water bij de wijn moeten doen. In Utrecht gaat vanaf 1 januari een minder vergaande 'voorrangsregeling' van kracht voor middeninkomens. 'Wij sluiten geen huurders uit', stelt wethouder Kees Diepenveen.

Feitelijk stemde de gemeenteraad van Den Haag op donderdag 13 juni in met een maatregel die een huisvestingvergunning verplicht stelt aan bewoners van een middenhuurwoning. Om in aanmerking te komen voor zo’n huisvestingvergunning mag het jaarinkomen van een huishouden niet hoger zijn dan € 57.053 bij een eenpersoonshuishouden en € 67.053 voor een huishouden met twee of meer personen. Een verregaande maatregel voor de vrije sector, die tot doel heeft dat middeldure woonruimten ook écht beschikbaar komen voor middeninkomens. In Zoetermeer is een vergelijkbare maatregel van kracht. Ook Amsterdam gaat een deel van de bestaande middenhuur reguleren via de huisvestingverordening. De stad Utrecht werkt met een voorrangsregeling voor nieuwbouw van middenhuur, waarbij mensen met een inkomen van € 55.000 voorrang genieten . In de rest van Nederland is regulering van de middenhuursector (nog) niet aan de orde of wordt op kleine schaal geëxperimenteerd met maatwerk.

Lees het volledige artikel in ons Dossier Middenhuur of op www.challengemiddenhuur.nl
Meer artikelen in ons Dossier Middenhuur
>Middenhuur taak van corporaties Ja/Nee
>Waarom is middenhuur zo duur? Beleggers biden uniek inkijkje in boeken
>Rob van Gijzel: 'Meer middenhuur vergt vooral meer creativiteit'
>Kerckebosch oogst ook succes met middenhuur
>'Met beleggers valt best afspraken te maken

En nog veel meer achtergrond, nieuws en opinies over middenhuur op www.challengemiddenhuur.nl