Er moet optimaal gebruik worden gemaakt van de verschillende beschikbare vervoerswijzen als de binnenvaart, het spoor en buisleidingen. ‘Alleen dan kan het goederentransport tijdig en voorspelbaar zijn’, meent Van Nieuwenhuizen. Om deze modal shift te bevorderen zijn goederencorridors ingeschakeld. De verschillende vervoersstromen kunnen met behulp van deze corridors aan elkaar gekoppeld worden op efficiënte wijze. Op deze manier worden vrachten gecombineerd en de totale capaciteit beter benut.

 

Van Nieuwenhuizen: ‘De toekomstige groei van het goederenvervoer gaat hand-in-hand met een betere bereikbaarheid van Nederland. Als er meer containers en bulkgoederen via de binnenvaart en goederentreinen worden vervoerd, komt er meer ruimte op onze wegen. Een gemiddeld binnenvaartschip kan wel 150 vrachtwagens van de weg halen. Ook gaat de sector vol inzetten op het digitaliseren van de vervoersbewegingen, kunnen ritten slimmer worden ingepland op tijden dat het minder druk is op de weg.’

 

Naast het alternatief om van de weg over te stappen naar water en spoor, staat de digitalisering hoog in het vaandel. Hiermee zal het transport straks slimmer en efficiënter van A naar B verlopen. Bovendien kan het delen van digitale informatie zorgen voor schoner goederenvervoer.

 

Digitalisering en efficiëntie

Daarnaast wordt ook de digitalisering explicieter benut: ‘Zo vindt er binnen de goederencorridors uitwisseling van data plaats tussen verkeersmanagementsystemen en voertuigen om de beschikbare transportmiddelen optimaal te benutten’, aldus Van Nieuwenhuizen. Zo kunnen chauffeurs die beschikken over informatie over bijvoorbeeld milieuzones en venstertijden, gerichter en efficiënter hun ritten plannen.

 

Schoner

Van Nieuwenhuizen benadrukt ook het belang van schoner vrachtverkeer: ‘Het optimaal gebruik maken van de beschikbare vervoerswijzen en het delen van digitale informatie voorkomt bijvoorbeeld dat vrachtwagens geheel of gedeeltelijk leeg rijden of schepen leeg terug naar de haven varen.’ Ook wil Van Nieuwenhuizen zero emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s instellen. Als laatste geven duurzaamheidslabels voor de binnenvaart vorm aan schoner goederentransport.