In 2019 daalt het economische groeitempo van alle Nederlandse provincies. ‘Internationale onzekerheden, waaronder de Brexit en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, hebben een negatief effect op de export en het ondernemersvertrouwen’, meldt ING.

 Het zorgt voor een afbraak in de groeiverwachtingen voor de Nederlandse provincies, en dan met name de provincies met veel industrie. De grootste relatieve daling gebeurt dan ook in onder andere Limburg, Overijssel en Noord-Brabant, alle drie regio’s met een bovengemiddeld aandeel in industriële bedrijvigheid. In bijvoorbeeld Noord-Brabant is de groei  afgezakt van 3,0 naar 1,8 procent. In deze provincies maken met name sectoren als chemie, hightech en auto-industrie relatief minder ontwikkeling door.

Sterkste groei in de Randstad

De Randstad, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland, ondervindt naar verwachting de sterkste economische groei in 2019 van alle provincies. De groei, nu gelegen tussen 2 en 2,5 procent, is relatief wel afgenomen ten opzichte van 2018. Toen lagen de groeicijfers tussen de 2,8 en 3,4 procent. Deze Randstedelijke groei komt door een bovengemiddelde toename in bedrijvigheid. ‘Met name van de combinatie van de zakelijke en ICT dienstverlening met de relatief sterke bevolkingsgroei, profiteren deze regio’s het meest’, schrijft ING. De bevolkingsgroei in Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland brengt een positieve impuls teweeg op het gebied van zowel investeringen in infrastructuur en woningbouw, als bestedingen in de detailhanden en horeca.

Terugschroeven gaswinning heeft negatieve impact

Met name Groningen, maar ook Drenthe en Friesland, voelen het terugschroeven van de gaswinning in hun economie. Sinds 2014 heeft dit een wezenlijk negatief effect op de economische groei. Wanneer de gaswinning in Groningen buiten beeld wordt geplaatst, heeft dit een sterk effect op de groeipercentages van de provincie, meldt ING: ‘Het onderliggende beeld voor de Groningse economie, exclusief gaswinning, is beduidend positiever. Zo noteerde de Groningse economie in 2018 een groei van 2,7 procent en komt de groei in 2019 naar verwachting een stuk lager uit, op 1,3 procent.’

Sterkst gegroeide provincies sinds 2008

In Noord-Holland en Noord-Brabant is de economie sinds 2008 respectievelijk met ruim 20 en 18 procent toegenomen. Opvolgend zien we dat Flevoland, met 15 procent toename sinds 2008, ook hoog op de lijst staat.  In het algemeen is in 2019 de nationale economie met bijna 12 procent gegroeid ten opzichte van 2008, het jaar van de economische crisis. Deze drie provincies zijn het snelst en het sterkst teruggekomen na de crisis. Onder andere Zuid-Holland en de noordelijk gelegen provincies blijven wat verder achter, ‘vooral omdat het herstel na de crisis daar minder vlot op gang kwam’, meldt ING.