Stichting Green Light District is een samenwerking van De Groene Grachten, NV Zeedijk, Gemeente Amsterdam, De Gezonde Stad, Rooftop Revolution, TU Delft en EIT Climate KIC. ‘We gaan niet wachten tot de warmtenetten via de randen de stad zullen voorzien in warmte’, meldt directeur Suze Gehem van ‘De Groene Grachten’ op duurzaamgebouwd.nl. De Groene Grachten was een initiatief van wijlen Wubbo Ockels en is opgericht met het doel de grachtengordel van Amsterdam te verduurzamen, onder meer met een ‘duurzaam totaalpakket voor grachtenpanden.' De stichting hanteert het motto ‘Als verduurzamen hier kan, dan kan het overal!’, en is aan de slag gegaan met de vraag: ‘Hoe komen we van Red light naar Green light?’

5 icoonprojecten

Hoogleraar Andy van den Dobbelsteen leidt op de Technische Universiteit Delft een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om binnen dit gebied te verduurzamen. De aanpak voor het gebied is bottom-up: mensen werden bij elkaar gebracht om plannen te creëren om te verduurzamen, meldt duurzaamgebouwd.nl. Naar aanleiding van dit onderzoek worden vijf icoonprojecten gestart.

De vijf icoonprojecten dienen als voorbeeldopgave voor bewonersinitiatieven. ‘Stichting Green Light District biedt bewoners de ruimte om binnen dit project zelf initiatief te nemen,' zegt Tom Huizer, adviseur bij De Groene Grachten. ‘Er zijn verschillende brainstormsessies gehouden om samen tot duurzame oplossingen en alternatieven te komen. Hieruit zijn vijf sprekende projecten gekomen die in in het gebied gerealiseerd worden en zullen fungeren als kickstart van verduurzaming van de buurt.'

Deze vijf projecten beslaan ieder hun eigen schaal. Zo is het eerste project, waar er één appartement van het gas afgehaald wordt, het meest kleinschalig. ‘Er zijn ontzettend veel appartementen in Amsterdam, daarom leek het ons een goed idee om te testen hoe je op een verantwoorde manier van het gas af kan,' zegt Huizer. Het tweede en derde project zijn van grotere aanpak: ‘We willen de verschillende eigenaren die gezamenlijk een woonblok beheren, verleiden tot collectieve opwekking van warmte door middel van zonnepanelen.'

Het meest grootschalige project haakt in op het kadeherstel wat de gemeente Amsterdam gaat uitvoeren. Huizer: ‘We willen de kans gebruiken om binnen het Green Light District project te verkennen waar mogelijkheden liggen om, zodra de kades open liggen vanwege kadeherstel, bijvoorbeeld warmtepompen te plaatsen. Zo willen we warmte te onttrekken uit het (grond)water om de omliggende panden te verwarmen.'

Duurzaam grachtenpand

Stichting Green Light District lanceerde op donderdag 20 juni de diverse duurzame projecten op de dichtstbevolkte en meest bezochte vierkante kilometer van Europa, meldt stichtingmilieunet.nl. ‘Hier stippelen bewoners, bedrijven, organisaties en de gemeente met elkaar een slimme route uit naar een duurzame stad,' aldus duurzaamgebouwd.nl. Tijdens de opening van het Green Light District werd ook het grachtenpand aan de Oudezijds Voorburgwal 136 geopend. In dit pand worden rondleidingen gegeven, welke fungeren als uitleg voor de duurzame plannen die voor het gebied zijn ontworpen. Tom Huizer: ‘De icoonprojecten zullen komende maanden starten en vorm krijgen, gesteund door burgerinitiatieven’.