Eind mei nam een ruime meerderheid van de Hilversumse gemeenteraad het plan aan. Eerder realiseerden onder meer Breda, Maastricht en Eindhoven dergelijke groene verbindingen.

In de loop van de vorige eeuw werd het station van Hilversum losgekoppeld van de binnenstad door ontwikkelingen die het gebied blokkeerden. De aanleg van de Schapenkamp, een drukke verkeersader door het centrum, zorgde voor een fysieke grens door de stad die deze scheiding nog sterker maakte. Het nieuwe plan moet de kwaliteiten van het historische centrum uitbreiden tot aan het station en integreert het stationsgebied en het oostelijke deel van Hilversum weer met de binnenstad. De openbare ruimte wordt hierdoor logisch gereorganiseerd, routes worden opnieuw verbonden en er worden nieuwe structuren gemaakt die punten met elkaar verbinden, aldus de gemeente. Dit maakt de binnenkomst in het Hilversumse centrum volgens de gemeente duidelijker en aantrekkelijker en geeft bezoekers het gevoel op een bijzondere plek aan te komen.

Levendig voorplein

Volgens de gemeente biedt het nieuwe Stationsplein bezoekers en bewoners een warm welkom. Het is ontworpen als een levendig en groen voorplein, met terrassen, een arcade, zitmogelijkheden, twee grote multifunctionele gebouwen en een podium voor mediagerelateerde evenementen, in de geest van de radio- en televisietraditie van de stad. Een nieuw, ruim busstation organiseert op een logische manier het bus- en taxivervoer aan de zijkant van het station, stelt de gemeente. De vernieuwde tunnel biedt een bredere ingang, een meer geleidelijke helling en beplante randen en wordt daardoor voetgangers- en fietsvriendelijker. Door de opwaardering van de tunnel ontstaat een betere toegang naar beide kanten van de stad. Het stadscentrum wordt volgens de gemeente als het ware naar het oosten uitgebreid. 

Groene lopers

In het noorden wordt de Koninginneweg getransformeerd van een smalle straat in een groene boulevard. Het huidige samenraapsel van huizen wordt vervangen door vier aantrekkelijke woonblokken die naar het spoor een open en coherent gezicht tonen. De Stationsstraat en de Leeuwenstraat worden de ‘groene lopers’ die de binnenstad vooral voor voetgangers en fietsers intuïtiever toegankelijk moeten maken. Voor een betere bereikbaarheid voor auto’s wordt het stationsgebied duidelijker verbonden met de binnenring. Het gebied krijgt volgens de gemeente nieuwe energie door de komst van nieuwe openbare functies, levendige openbare ruimte, sociale ruimtes op de begane grond van de multifunctionele gebouwen en werkplekken voor professionals in de media en creatieve sector. Een duurzaamheidsstrategie maakt het plan volgens de gemeente toekomstbestendig, onder meer door de toevoeging van energieneutrale structuren, slim watermanagement, gedeelde mobiliteit en het tegengaan van hittestress. Met deze transformatie kondigt Hilversum naar eigen zeggen ‘een nieuw tijdperk’ aan, ‘waarin het stationsgebied een prominent onderdeel vormt van de identiteit van de stad.’

Meer lezen over de meest actuele ontwikkelingen in openbaar groen? Lees dan Groen, het vakblad voor professionals in de groensector. Meer weten of abonnee worden? Klik dan hier.