DNB presenteerde dinsdag haar Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. Voor het eerst lag de gemiddelde prijs voor een woning boven de 300.000 euro, maar de markt zit tegen zijn hoogtepunt aan. Volgens DNB neemt de stijging van de huizenprijzen af tot 2,3% in 2021. In 2018 was dat nog 9%.

Pessimisme op de woningmarkt

DNB presenteert in het rapport ook een alternatief scenario, waarin het sentiment op de woningmarkt omslaat naar pessimisme. De opstellers van het rapport geven toe dat ramingen uit het verleden er steeds naast zaten (zie figuur). Cyclische bewegingen op de woningmarkt worden vaak te conservatief ingeschat, aldus DNB.

Grafiek woningprijzen

Betaalbaarheid

In het alternatieve scenario wordt het vertrouwen in de woningmarkt onder druk gezet door de afgenomen betaalbaarheid. Wanneer het aantal transacties afneemt naar het niveau van voor de crisis en het aantal verleende bouwvergunningen stagneert heeft dat gevolgen voor de economie. Investeringen in woningen, die grotendeels worden bepaald door nieuwbouw en verbouw van woningen, gaan omlaag. Ook de particuliere bestedingen aan woninginrichting en huishoudelijke apparatuur zullen daardoor afnemen. DNB voorspelt voor het scenario 0,3 procentpunt minder economische groei in 2020 en 2021. De groei van de huizenprijzen zal dan afnemen tot vrijwel nul in 2021.

Lees ook: Einde huizencrisis vooral Randstadfeestje