Speerpunten tijdens deze excursie zijn de manier waarop groen de leef- en werkomgeving versterkt én wat de effecten daarvan zijn op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Maar er wordt ook gekeken naar de conflicten die daardoor ontstaan in de historische binnenstad.

Pionier

Brugge is vooral bekend vanwege haar historische binnenstad. Maar de binnenstad beschikt ook over een indrukwekkend bomenbestand. Om goed bestand te zijn tegen de klimaatverandering zet Brugge in op nóg meer groen in de stad. Zo heeft de stad tal van wadi’s om overtollig regenwater op te vangen. Ook de biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt. Brugge was pionier in Vlaanderen toen eind jaren negentig overgestapt werd naar pesticidenvrij beheer van de openbare ruimte. Dat uit zich onder meer in doordachte beplantingsplannen, waar plantlagen elkaar opvolgen. De centrale begraafplaats is daar een voorbeeld van met een ongekende diversiteit aan planten. De parken in en om de stad bieden een grote variëteit aan monumentale bomen in combinatie met bloeiende kruidenlagen en heesters. Waar eenjarigen het beeld domineren, is Brugge nu bezig met een transitie naar combinaties met vaste planten. Vaste planten zijn meer onderhoudsvriendelijk en leveren een grotere bijdrage aan de biodiversiteit.

Kennis in huis

In tegenstelling tot veel andere gemeenten in Nederland en Vlaanderen kiest Brugge ervoor om de kennis en ervaring in huis te houden. Zo kent de gemeente een eigen groendienst en heeft zij diverse landschapsarchitecten in dienst om de kwaliteit van de publieke ruimte op een zo hoog mogelijk niveau te behouden.

Praktische informatie
Datum: 17 en 18 september
Programma en kosten*: zie https://www.operatiesteenbreek.nl/studiereis-brugge/
*Steenbreekdeelnemers en lezers van vakbladen Groen en Stedelijk Interieur krijgen 50,- euro korting