Het aandeel eigenaar-bewoners en het aandeel particuliere verhuur stegen met één tot twee procentpunt. Dat blijkt uit onderzoek dat het Kadaster in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uitvoerde. Het toegenomen aandeel lijkt niet veel, maar omdat het over ruim 7 miljoen woningen gaat, kan volgens het Kadaster elke procentuele verschuiving in de eigendomssituatie grote effecten sorteren. Zo kan het opkopen van woningen voor de verhuur bijdragen aan hogere prijzen waardoor woningen voor groepen inwoners onbereikbaar worden of aan een nadelige verandering van de bevolkingssamenstelling in de buurt.

De toenemende betekenis van particuliere verhuurders op de woningmarkt blijkt vooral als gekeken wordt naar hun aandeel in de woningtransacties. Nationaal is het aandeel verkochte koopwoningen aan particuliere verhuurders gestegen van 2 procent in 2009 naar 5 procent in 2017. Van de koopwoningen die in 2017 zijn verkocht is dus 5 procent opgekocht door een particuliere verhuurder. In een aantal grote steden en studentensteden ligt dit percentage boven de 10 procent en in specifieke wijken zelfs boven de 20 procent. Wijk 7 'Rivierenwijk en Bergweide' in Deventer spant de kroon. Daar is ruim 38 procent van de woningeng gekocht voor verhuur. Op de website van de Rli staat een interactieve kaart waarin voor heel Nederland op wijkniveau is aangegeven hoe sterk het verschijnsel koop voor verhuur zich voordoet.

Grote regionale verschillen

Er zijn grote verschillen tussen regionale ontwikkelingen, die niet worden weerspiegeld in nationale cijfers. Het koopgedrag van typen eigenaren verschilt per regio en stad, en daarbinnen van wijk tot wijk. Dat geldt zowel voor aan- en verkopen van woningen als voor het moment waarop eigenaren actief worden. Het rapport geeft geen verklaringen voor deze verschillen. Het opkopen van woningen door particuliere verhuurders beperkt zich niet tot regio’s met een aanzuigende werking, maar manifesteert zich ook in regio’s als Noordoost Groningen en Parkstad Limburg.

Methode

In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de eigendomssituatie op de woningmarkt in 2009 toen de huizenprijzen begonnen te dalen, 2013 toen huizenprijzen op een dieptepunt waren beland, en 2018 toen de huizenprijzen in veel regio’s een nieuw hoogtepunt hadden bereikt. Om een scherp beeld van de ontwikkelingen op de woningmarkt te krijgen heeft het Kadaster ook alle woningtransacties tussen 2009 en 2018 bestudeerd.