De jury hanteerde bij de beoordeling drie hoofdcriteria ‘functionaliteit’, ‘robuustheid’ en ‘esthetiek’. Op donderdag 20 juni pitchen de finalisten hun inzending op het Landelijk Congres Openbare Ruimte in de Rotterdamse Schouwburg en zullen zij publiekelijk worden ondervraagd door de jury. 

De Vijfhoek/Fietsparkeergarage Strawinskylaan, Amsterdam

Het parkje De Vijfhoek en de eronder gelegen fietsparkeergarage Strawinskylaan, tussen de Zuid-as en de kop van de Minervalaan, vormen samen een belangrijke kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. De jury was zeer te spreken over de sterk aanwezige burgerparticipatie in dit plan: ‘Mede door het betrekken van omwonenden is de oplossing bedacht de fietsenstalling onder De Vijfhoek te plaatsen waardoor beide onderdelen uitstekend langs elkaar heen eigen functie kunnen uitoefenen. Hier wordt nog aan toegevoegd dat het ontwerp een prettige schakeling  maakt tussen de anonieme ruimtes op de Zuid-as en de woonwijk aangrenzend aan De Vijfhoek met veel aandacht voor gebruiksmogelijkheden voor omwonenden, werkenden en kinderen.

 • Ontwerp: Gemeente Amsterdam Zuidas (De Vijfhoek) / wUrck (Fietsparkeergarage Strawinskylaan)
 • Soort openbare ruimte: Plein, fietsparkeergarage
 • Omvang: 1 hectare
 • Oplevering: 2018 Eigendom: Gemeente Amsterdam
 • Uitvoering: Van Boekel Bouw en Infra BV
 • Inrichting: Van Boekel Bouw en Infra BV
 • Beheer: Gemeente Amsterdam (De Vijfhoek) / NS en ProRail (Fietsparkeergarage Strawinskylaan)
 • Kosten aanleg: € 15 miljoen
 • Beheerbudget: € 35.000 (groen en bomen), € 6.650 euro (waterelement)

Groene Loper, Technische Universiteit Eindhoven

De Groene Loper is een onderdeel in de visie op het toekomstige imago van de campus van de TU/e. MTD landschapsarchitecten is gevraagd om voor de compacte campus een herinrichtingsplan op te stellen, waarvan de Groene Loper een belangrijke structuurdrager is geworden. Dit gebied moet gaan fungeren als een ‘scenic walk’, waar langzaam verkeer elkaar ontmoet. De jury spreekt lovende woorden over het project: ‘Het is knap werk om in zo’n compacte ruimte sense of place en intimiteit te verwezenlijken, maar dat is gelukt’. De jury is unaniem over de esthetische kwaliteit van het ontwerp die past bij de esthethiek van de gebouwde omgeving en zich daarmee onderscheidt. Er is veel aandacht voor het maken van een verblijfsklimaat met goede zitgelegenheden.

 • Ontwerp: MTD landschapsarchitecten
 • Soort openbare ruimte: Campusterrein
 • Omvang: 8,9 hectare
 • Oplevering: 2019
 • Eigendom: TU Eindhoven
 • Uitvoering: BTL realisatie / van Esch
 • Inrichting: BTL realisatie / van Esch
 • Beheer: TU Eindhoven / dienst huisvesting
 • Kosten: 3.7 miljoen euro
 • Beheerbudget: variabel

Trekvaartzone, Kampen

In de Trekvaartzone, gelegen tussen een landbouwgebied en de stad, staan natuurontwikkeling en recreatief gebruik voorop. Voorheen werd een wandeling door het gebied verhinderd door de relatief slechte toegankelijkheid van het terrein. Met het nieuwe ontwerp is het mogelijk gemaakt een ommetje te maken langs de verschillende kenmerken van het gebied, en kunnen kinderen er nu volop spelen. De jury oordeelt dat er goed gebruik is gemaakt van de bestaande natuur. ‘Het is een ambachtelijk en tegelijk functioneel ontwerp. De vormgeving is natuurlijk en terughoudend. Met bescheiden middelen wordt maximaal effect bereikt. Er is met veel zorgvuldigheid een gebied gecreëerd waar voor elke doelgroep wat te doen is en het water een plek wordt om te verblijven en actief te gebruiken.'

 • Ontwerp: TLU landschapsarchitecten
 • Soort openbare ruimte: Bovenwijkse groenvoorziening, stedelijk uitloopgebied
 • Omvang: 6.5 hectare
 • Oplevering: 2019
 • Eigendom: Gemeente Kampen
 • Uitvoering: Gemeente Kampen met diverse aannemers
 • Inrichting: Gemeente Kampen met diverse aannemers, speeltoestellen-leveranciers en brug- en vlonderleveranciers
 • Beheer: gemeente Kampen
 • Kosten aanleg: 400.000 euro
 • Beheerbudget: onbekend

Vakjury

De vakjury bestaat uit een zestal professionals die elk op hun eigen gebied gespecialiseerd zijn en daarmee vanuit een eigen invalshoek en achtergrond naar de aanmeldingen hebben gekeken. De jury bestaat uit: Annemieke Fontein (hoofd landschapsarchitectuur bij gemeente Rotterdam, voorzitter) Annette Duivenvoorden (projectleider bij Platform 31); Ben Kuipers (landschapsarchitect en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur); Hans Karssenberg (directeur-oprichter STIPO); Peter de Bois (architect en stedenbouwkundige, Office4UrbanreSearch) en Peter de Visser (hoofd stadsbeheer gemeente Zoetermeer)

Openbare ruimtes die in voorgaande jaren de Award Beste Openbare Ruimte wonnen zijn: titel wonnen, zijn de Binnenrotte in Rotterdam (2018), de Groene Loper in Breda (2017), Kerckebosch in Zeist (2016), het Kustwerk in Katwijk (2015), het Erasmuspark Rotterdam (2014) en het Wilhelminaplein Leeuwarden (2013).