De komende jaren neemt het aantal toeristen naar verwachting verder toe, stelt ABN AMRO in de Sectorprognose Leisure. Door welvaartsgroei en de toegenomen bereikbaarheid van bestemmingen blijft het toerisme over een langere periode stijgen, stellen onderzoekers van de bank. Deze toeristen moeten de keuze maken tussen een grote stad en een verblijf daarbuiten. Naar verwachting zullen zij steeds vaker voor een vakantie buiten de stad kiezen.

Deze trend was volgens ABN AMRO vorig jaar al zichtbaar. Het aantal overnachtingen door buitenlandse toeristen in Amsterdamse hotels steeg weliswaar met 3,4 procent, maar buiten de grote steden ging die groei meer dan dubbel zo snel. De bank verwacht dat deze cijfers ook opgaan voor bezoekersaantallen in de rest van Nederland. Voor 2019 gaat ABN AMRO uit van een groei van het toerisme in Nederland met 3 procent. Die groei komt vooral van buitenlandse toeristen; het groeitempo van het binnenlands toerisme ligt lager. Buiten de vier grote steden zal het buitenlands toerisme met 6 procent toenemen.

De bank verklaart de relatief grotere groei in het landelijk gebied met actief beleid van de regio’s. Zij proberen om een ‘overloop’ van toerisme vanuit de drukke gebieden te bewerkstelligen. Verder is de reislustigheid van ‘millennials’ van invloed. Deze tussen 1980 en 2000 geboren generatie zoekt op vakantie naar ‘authentieke’ ervaringen, waarbij de millennials zich willen voelen als een lokale inwoner. Die behoefte maakt dat zij drukke gebieden soms mijden, aldus ABN AMRO.

Regionaal visitekaartje

De vraag is volgens ABN AMRO wie het meest van de groeipotentie zal profiteren. Op lokaal niveau is samenwerking tussen verschillende delen van het leisure-aanbod van doorslaggevend belang, aldus de bank. Musea, hotels, campings, vakantieparken, festivals en dagrecreatie hebben allemaal aantrekkingskracht op de toerist, maar zijn niet altijd goed vindbaar.

Om een uitgesproken regionaal visitekaartje te bieden, kunnen aanbieders volgens ABN AMRO nog grote stappen maken in bestaande regionale websites waar Leisure-aanbod wordt gecombineerd. Activiteiten dienen daar zeer makkelijk geboekt te kunnen worden, reviews van toeristen moeten zijn te lezen en er moet aandacht besteed worden aan de vindbaarheid van het platform. Bijvoorbeeld de groep millennials die wellicht in een nabijgelegen grote stad overnachten, kan op deze manier worden aangesproken.

De inspanningen om de aantrekkingskracht van de regio te vergroten, blijven idealiter niet beperkt tot een digitaal platform. Juist de combinatie van meer aandacht en aanbod waarbij grote festivals en bijzondere exposities van musea strategisch worden getimed, bieden soelaas. En events die per definitie op de agenda komen, zoals de organisatie van het Songfestival en de Grand Prix volgend jaar, bieden de kans aan hele regio’s om zich te profileren. Om dit te bereiken moeten overheid en ondernemers volgens de bank nauw samenwerken.

Als voorbeeld van een dergelijke aanpak noemt ABN AMRO Noord-Brabant. Deze regio heeft volgens de bank aangetoond dat een combi-aanpak buitenlandse toeristen verleidt. De provincie lanceerde in 2014 een overzichtelijk platform en combineerden dit met tentoonstellingen over Vincent van Gogh (2015) en Jheronimus Bosch (2016). Het aantal buitenlandse toeristen dat in deze provincie bleef logeren steeg sinds deze inspanningen met meer dan 30 procent.