Dat meldt het AD. Starters op de woningmarkt hebben het moeilijk, ook buiten de grote steden en de Randstad. Het is voor hen vaak onmogelijk om een (betaalbaar) huis te vinden. Zo is in Zwolle en Apeldoorn slechts vier tot vijf procent van de woningen betaalbaar voor starters. Ook in de omliggende gemeenten is het aanbod van woningen kleiner dan de vraag. Steeds vaker worden starters dus gedwongen tot het zoeken naar een alternatief, zoals een woonboot, vakantiepark of container.

In Ermelo is daarom door CDA-jongeren het plan gelanceerd om wooncontainers in achtertuinen van andere huurders te plaatsen, in ruil voor een korting op de huurprijs, meldt het AD. ‘Een nieuw idee. Zo’n oplossing hebben wij nog niet eerder voorbij zien komen,’ zegt een woordvoerder van de Woonbond tegen de krant. ,Een goed plan. Creatieve oplossingen zijn zeer gewenst in de huidige woningmarkt. In grote steden is de druk groot, maar ook steeds meer in de omliggende gemeenten.’

Woningcorporatie Uwoon onderzoekt of de haalbaarheid van het idee voor Ermelo, en hoopt enkele tientallen woningen te realiseren, laat voorzitter Monique van Balen aan het AD weten. Tijmen Kroon, voorzitter van de huurdersraad Groene Draad in Ermelo zegt tegen de krant: ‘De jongeren zijn ermee geholpen en met name de oudere huurders die ik spreek zien dit zitten. Bewoners van zo’n container kunnen bijvoorbeeld helpen met het onderhouden van de tuin.’

Tiny houses, hoogbouw en nieuwe regelgeving

Ook in andere gemeenten in Oost-Nederland worden creatieve woonvormen ingezet om starters alsnog te kunnen huisvesten. Zo is bijvoorbeeld het Gelderse Nijkerk bezig met het realiseren van 28 microwoningen, op een braakliggend terrein waar de woningen tien jaar mogen blijven staan. Ook hoopt de gemeente huizen die nu verhuurd zijn aan de huurder te kunnen verkopen, zodat met de opbrengst nieuwe woningen voor starters kunnen worden gerealiseerd, aldus het AD.

Een andere oplossing wordt gevonden in hoogbouw. Dit wordt volgens het AD door steeds meer dorpen als serieuze optie gezien in de strijd tegen woningnood. War van controverse is deze hoogbouw echter niet. Hoogleraar Urban Development Ellen van Bueren zegt hierover tegen de krant: ‘Veel kleine gemeenten willen niet boven die kerktorens uit bouwen, de komende jaren moeten ze wel. Niet alleen in steden. Ook in de dorpen zoals die in Oost-Nederland. Het is vaak dé oplossing om aan de enorme vraag naar nieuwe woningen te voldoen.’

Naast het zoeken naar nieuwe creatieve woonvormen onderzoeken gemeenten ook de regelgeving, meldt het AD. Zo zou het aanpassen van wetgeving omtrent vakantieparken een oplossing kunnen bieden. Deze mogen nu niet permanent bewoond worden. Zou dit wel mogen, dan zouden daarmee in 100.000 nieuwe woningen raken.

De Woonbond is blij met de diverse initiatieven en ideeën, schrijft het AD, maar hoopt dat de landelijke politiek ervoor kiest om oplossingen voor de langere termijn te realiseren. ‘Creatieve woonvormen zijn wat ons betreft goed, maar niet de oplossing. De vraag is veel groter dan het aanbod. Er moeten uiteindelijk voldoende kwalitatief betaalbare woningen worden gebouwd en de huidige politiek zit de corporaties daarbij nu in de weg,’ zegt een woordvoerder in de krant.