Rob van Gijzel

Juryvoorzitter Rob van Gijzel heeft als voormalig burgemeester van Eindhoven en oud-Kamerlid, veel bestuurlijke ervaring. Hij is ook voorzitter geweest van de Samenwerkingstafel Middenhuur die in opdracht van minister Blok een aantal aanbevelingen heeft gedaan om het middenhuursegment  te versterken.

In het eindrapport ‘Samen bouwen aan Middenhuur’ benadrukt hij het belang om op lokaal niveau tot afspraken te komen over het realiseren van meer middenhuurwoningen. Daarnaast zijn in het rapport ook aanbevelingen opgenomen om op landelijk niveau de regelgeving aan te passen en om meer ruimte te creëren voor het middensegment.

Rob van Muilekom

Gedeputeerde Rob van Muilekom is verantwoordelijk voor Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen bij de Provincie Utrecht. Zijn ambitie is dat de woningbouw wordt versneld en dat de provincie haar verbindende rol, als onafhankelijk partner, pakt en gemeenten concreet de helpende hand biedt om deze versnelling mogelijk te maken.

Hij vindt het belangrijk dat er minstens vijftig procent van de nieuw te bouwen woningen in het segment middenhuur en sociale huur betaalbaar zijn en dat er voldoende woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens worden gebouwd. Van belang is dat de woningen in het middenhuursegment aantrekkelijk zijn en voldoende wooncomfort bieden.

Hij benadrukt dat deze woningen ook echt geschikt moeten blijven voor mensen met een middeninkomen. En dat woningen toekomstbestendig moeten zijn, zodat over dertig jaar het aanbod aan huizen voldoet aan de vraag die er dan is. Hij is dan ook graag bestuurlijk opdrachtgever van de Challenge Middenhuur.

Edwin Buitelaar

Edwin Buitelaar is senior onderzoeker en programmaleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en bijzonder hoogleraar grond en gebiedsontwikkeling aan de Universiteit van Utrecht.

Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het functioneren van de grondmarkt, het grondbeleid en gebiedsontwikkeling.

Daarbij besteedt hij aandacht aan zowel de juridisch-planologische als de financieel-economische kant. Edwin is zodoende goed thuis in de middenhuurmaterie.