Alles tussen €710 en €1000 euro wordt vaak gedefinieerd als middenhuur. Maar het Nibud hanteert geen harde onder- of bovengrens, maar de 'budgetmethode' om te bepalen of iemand een huur wel of niet betalen kan. ‘Het is afhankelijk van het inkomen, maar ook van het huishoudtype of huur betaalbaar is. We spreken daarom niet over één soort middenhuur’, legt wetenschappelijk medewerker Sanne Lamers van het Nibud uit.

‘Een alleenstaande heeft een heel ander uitgavepatroon dan een gezin met kinderen. Wij kijken in onze budgetmethode wat minimaal noodzakelijk is en voor elke euro daarboven verdiend, mag de helft gaan naar woonlasten en de ander helft naar andere zaken.’ En dan hangt het er ook nog vanaf of een gezin moet rondkomen van één inkomen, of dat er twee inkomens in het spel zijn wat fiscale voordelen met zich meebrengt. ‘Zo kan het voorkomen dat bij een inkomen van 40.000 euro verschillende maximale huurprijzen horen.’ Zo loopt ook het minimale inkomen uiteen waarmee maximaal een huurprijs van 1.000 euro per maand is te betalen. Lamers zet het in een tabelletje overzichtelijk onder elkaar. Conclusie: middenhuur is maatwerk.