Maarten Klaassen, hoofd Partnerships & Public Policy bij VodafoneZiggo, is blij met het partnership met de Future City Foundation. ‘Hoe slim steden en dorpen ook worden, het blijft draaien om de verbinding tussen mensen.  Alleen de manier waarop die waardevolle verbindingen ontstaan, verandert. De Future City Foundation onderzoekt die verandering en creëert een netwerk van overheden en bedrijven om gezamenlijk vooruitgang te realiseren.’

Edgar van Eekelen, bestuurslid van de Future City Foundation, is erg blij met VodafoneZiggo als nieuwe Premium Partner. ‘VodafoneZiggo gelooft net als wij dat het in smart cities niet draait om techniek, maar om impact daarvan op onze steden en dorpen, op mens en maatschappij. Om de sociaaleconomische, politieke en maatschappelijke consequenties. Als we die begrijpen, kunnen we de techniek veel beter benutten en ontstaat waarde.’ Dat een wereldspeler als VodafoneZiggo dit openlijk erkent, ziet Van Eekelen als een mooi compliment en als een aansporing door te gaan met het bij elkaar brengen van publieke en private partijen die samen willen begrijpen hoe technologisering en digitalisering steden en dorpen veranderen.

Ook deel van project Smart Stedenbouw

Als Premium Partner ondersteunt VodafoneZiggo het werk van de Future City Foundation. Ook is ze partner van het Smart Stedenbouw Project dat samen met ongeveer 20 gemeenten en bedrijven is opgezet op initiatief van Future City. Binnen dit project wordt onderzocht hoe de stedenbouw verandert door technologisering en digitalisering. Voor Klaassen is dit een extra motivatie om mee te doen: ‘Het biedt ons niet alleen een mooi netwerk van koplopers, maar we kunnen ook actief meedenken over de stedenbouw van de toekomst. In Nederland leggen wij het Netwerk van de Toekomst aan en we ondervinden dagelijks hoe belangrijk is om goede afspraken te hebben over hoe we de openbare ruimte goed inrichten.’

VodafoneZiggo en de smart city

VodafoneZiggo is de aanjager van de Nederlandse digitalisering en bouwt de infrastructuur die Nederland moet helpen om de digitale voorsprong van het land in de toekomst te waarborgen. Vanaf 2020 wil het een nog verder ontwikkeld Netwerk van de Toekomst aanbieden met snelheden tot wel 1 Gig en waarbij vaste en mobiele verbindingen steeds beter op elkaar aansluiten. Dat is ook nodig, de databehoeften van Nederland groeien namelijk exponentieel. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de maatschappelijke aspecten van digitalisering. VodafoneZiggo zet zich in om Nederland digitaal veilig, vaardig en bewust te maken: www.vodafoneziggo.nl

Over de Future City Foundation

Future City is het eerste smart city netwerk in Nederland dat zich focust op de vraag van de stad. Een vrijplaats voor gemeenten en andere overheden om eigen oplossingen te ontwikkelen én te experimenteren. Wij zoeken antwoorden door stedenbouwers en technologie-professionals te verbinden.Future City is een initiatief van bedrijven en overheden die de uitwisseling van kennis, gedachten, ideeën en oplossingen tussen technologie-professionals, bestuurders en stedenbouwers willen stimuleren. We organiseren events waar deze groepen met elkaar in contact komen. Future City heeft een eigen FIWARE Lab. De Future City Foundation is de eerste FIWARE iHub van Nederland en heeft een zitting in de Europese Board van de FIWARE Foundation. www.future-city.nl