De top tien:

  1. Groot-Rijnmond
  2. West Noord-Brabant
  3. Midden Noord-Brabant
  4. Noord-Limburg
  5. Zuidoost Noord-Brabant
  6. Groot-Amsterdam
  7. Arnhem-Nijmegen
  8. Noordoost Noord-Brabant
  9. Utrecht
  10. Zuidwest-Gelderland

De eerste plek voor de regio Groot-Rijnmond is opmerkelijk. Op vergelijkbare overzichten, zoals bijvoorbeeld de Logisitieke Hotspots-lijst die vaksite Logistiek.nl begin april presenteerde, weet Rijnmond net een plekje in de top 20 te veroveren.

Rene Buck, directeur van Buck Consultants International (BCI): 'Groot-Rijnmond wordt weleens weggezet als 'doorgangshaven,' maar de regio heeft veel meer potentie.' De regio kent volgens BCI het meest krachtige en veelzijdige logistieke ecosysteem van alle Nederlandse regio’s vanwege de combinatie van zeehavenlogistiek en nationale versdistributie. Bovendien kent de regio de één-na-grootste urbane agglomeratie in Nederland, met een bijbehorende behoefte aan stadslogistiek. De regio Groot-Rijnmond zal volgens BCI vanwege de aanwezigheid van de zeehaven ook op langere termijn aantrekkelijk blijven voor specifieke distributiecentra. Volgens BCI is het opmerkelijk dat Groot-Rijnmond ook op het thema arbeidsmarkt goed scoort. De redenen zijn het relatief grote reservoir aan arbeidskrachten en de verschillende aanwezige logistieke opleidingen. 

De plaatsen 2, 3 en 4 op de ranglijst van regionale logistieke ecosystemen zijn voor de logistieke hotspots West-Brabant, Midden-Brabant en Noord-Limburg. Hierbij scoren de eerste twee Brabantse regio’s iets beter, doordat deze regio’s centraler in Nederland liggen en dus aantrekkelijker zijn voor nationale distributie. Deze conclusie kan worden getrokken uit de lagere score van Noord-Limburg op thema A Markt & Business Development. Als locatie voor Europese distributiecentra doen de regio’s niet veel voor elkaar onder. Deze drie regio’s zijn volgens BCI ook voor e-commerce operaties erg interessant, ook omdat er veel ‘feeling’ met logistiek onder de beroepsbevolking is.

Nr. 5 Zuidoost Brabant scoort iets beter dan nr. 6 Groot-Amsterdam als regionaal logistiek ecosysteem. Beide regio’s hebben een goede uitgangspositie als ecosysteem, maar in Zuidoost Brabant speelt de maakindustrie als speerpunt in de regio een sterke rol en staat logistiek minder op de voorgrond; in Groot-Amsterdam is er ruimtegebrek voor de ontwikkeling van grotere logistieke distributiecentra. Beide regio’s zijn echter wel aantrekkelijke vestigingsplaatsregio’s voor individuele distributiecentra.

Rijnmond op één door toekomstgerichte onderzoeksmethode

BCI verklaart het verschil met andere lijstjes door de meegewogen indicatoren. 'Er is vooral gekeken naar logistieke ecosystemen, dus niet alleen naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de toekomstige potentiële kracht van de logistieke regio’s in Nederland voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra', zegt Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International. 'Regio’s zijn het juiste schaalniveau om logistieke ecosystemen te analyseren en te versterken, omdat arbeidsmarkt, bedrijfshuisvestingsmarkt en multimodale ontsluiting op juist dat geografische niveau onderscheidend zijn.' René Buck voegt toe: 'Als je met het oog op toekomstkracht  -naast het fysieke knoopppunt van ladingstromen wat de Rotterdamse regio al vele decennia is- ook naar innovatie, arbeidsmarkt en duurzaamheid kijkt, heeft Rotterdam het meeste potentieel.'