In sommige steden aan de randen van het land krimpt het inwonertal. Denk bijvoorbeeld aan Den Helder of Kerkrade. Jongeren trekken weg naar universiteitssteden of economische hotspots. Eindhoven is zo’n magneet voor jonge mensen met ambitie, zowel uit binnen- en buitenland. Aan de randen van Brabant is er misschien krimp, maar dat geldt zeker niet voor de groeibrilliant van het Zuiden

Aantal Brabanders groeit sneller dan gedacht

Het demografische groeitempo van Nederland is al enkele jaren hoger dan de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Plabureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder aangaven. Een deel van de feitelijke groei komt terecht in de provincie Noord-Brabant. Voor Brabant als geheel ligt de nieuwste prognose van het inwonertal nu eveneens hoger dan de provincie in 2014 nog prognosticeerde. In 2018 had Noord-Brabant, na Noord- en Zuid-Holland, de grootste bevolkingstoename van heel Nederland.

De aantrekkingskracht van Eindhoven wordt zichtbaar in de demografische groei. Sinds 2000 is het aantal inwoners van Eindhoven met circa 30 duizend gegroeid tot ruim 230 duizend in 2019, een groei van 15 procent. De bevolking van Nederland groeide in diezelfde periode met 9 procent  De regionale prognoses van CBS en PBL uit 2016 gaven al aan dat de stad zal blijven groeien. Toen was de verwachting dat de 240 duizendste Eindhovenaar voor 2030 een feit zou zijn. Daarmee blijft Eindhoven qua omvang de vijfde stad van het land. De aantrekkende werking is ook merkbaar in de 21 gemeenten tellende metropoolregio Eindhoven. Door toestroom van nieuwe bewoners stijgt onder meer de woningvraag en het prijsniveau op de woningmarkt, zowel in de stad als in de metropoolregio.

Economie gaat beter dan elders

De economie van Eindhoven en omgeving groeide, net als die van Almere, in 2017 met 4,9 procent het sterkst van alle regio’s. Cijfers over 2018 laten opnieuw een bovengemiddelde score zien voor de regio Eindhoven. Nederland als geheel komt in 2018  uit op een groei van 2,7 procent, Eindhoven en omgeving op 3,2. De transitie van maakindustrie naar hightech en design legt de stad geen windeieren

Berekeningen door Rienstra Beleidsonderzoek over de verwachte economische groei en werkgelegenheidsontwikkeling in het lopende jaar geven aan dat de regio Eindhoven naast de regio Amsterdam, ook in 2019 'het verschil gaat maken'…en …'De Brainportregio scoort al jaren hoog, omdat zij een innovatieve, industriële kenniseconomie bezit die internationaal het verschil maakt. Bovendien lijkt de positieve uitstraling van de Brainport die al waarneembaar was in Midden-Brabant en Stadsgewest ’s-Hertogenbosch zich verder uit te breiden naar geheel Zuidoost-Nederland.'  

Jong en hoogopgeleid komt en blijft

Eindhoven dankt de actuele bevolkingsgroei voor een belangrijk deel aan de aantrekkingskracht op jongeren uit de omgeving. Het PBL constateerde dat de afgelopen jaren veel toestromende studenten in Eindhoven en omliggende gemeenten blijven wonen en werken. Daarnaast trekt de Brainportfunctie ondernemers, investeerders en kenniswerkers, uit binnen- en buitenland.  Door de ‘braingain’ groeit er in en om Eindhoven een ambitieuze intelligente bevolking. 

Powerkoppels

Steden vormen in toenemende mate ook een habitat voor een succesvolle bovenlaag op middelbare leeftijd. Dat wordt zichtbaar in het  aandeel powercouples onder de nieuwe generaties jongeren die na hun opleiding zijn gebleven en zich binden aan het stedelijke ambiente. In de succesvolle steden zijn de powercouples in opmars. Eindhoven stond al in 2006  in de top-tien steden met het hoogste aandeel hoogopgeleide koppels onder 25-45 jarigen. Tussen 2006 en 2016 is dat aandeel voor Eindhoven verder toegenomen. De groei is sterker dan in Leiden, Nijmegen, Arnhem of Delft. Zwolle is een opvallender runner-up. Al met al scoort de stad Eindhoven toch aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde.    


Bron: CBS

Branding

Kortom: Eindhoven herbergt steeds meer kenniskapitaal, de stad wordt slimmer en is voortdurend terug te vinden op hoge plekken in diverse hitlijsten.  Demografisch de vijfde stad van het land, de derde stad in het aantal expats uit India, in 2017 samen met Almere de sterkste economische groei en zelfs  transformatiekampioen. Eindhoven staat al jaren hoog in de uitbreiding van de woningvoorraad door transformatie van bedrijfsgebouwen.

Maar de ambitie gaat hoger. Woontorens die nauwelijks onderdoen voor wat gewoon wordt in de Randstad moeten de stad een metropolitane skyline geven. De regio manifesteert zich ook als high tech plek waar wordt geëxperimenteerd met voetballende robots, en medische technologie, waar Dutch Design te bewonderen valt. Een dynamische stad dus in het teken van vooruitgang, maar ook een ‘doe- stad’.

Misschien is het de cultuur van het Eindhovenaren in een nieuw jasje: vooral doen. Amsterdam is de stad van de wereldverbeteraars, maar Eindhoven is de stad van de doeners. Daar bedenken ze producten die het leven comfortabeler maken

Elk voordeel heeft zijn nadeel

Er is echter één groot nadeel: de dorpen aan de randen van de provincie lijden onder de braindrain. Jonge mensen vertrekken onder andere richting de metropoolregio van het Zuiden voor studie en goed betaalde banen. Ze komen ook zelden terug naar de randen van de provincie. De metropoolregio biedt de succesvolle gediplomeerden welvaart, geluk en rijkdom. De contrasten nemen toe, zowel in Eindhoven waar de kwetsbaren in hun oude wijken de ontwikkelingen nauwelijks bijhouden maar ook tussen de metropoolregio en randen van de provincie waar de meest succesvolle jonge diploma elite relatief schaarser begint te worden.