Gele hesjes, de klinkende overwinning van Forum voor Democratie? Buitenhof-presentator Diana Matroos probeerde het nog. Maar nee, Timmermans hoort op zijn tournee die hij als Spitzenkandidaat door Europa maakt, wat hij wil horen. Bijvoorbeeld dat jongeren geen woning kunnen vinden. En Europa kan dat volgens hem helpen oplossen.

Europa heeft ons veel economische welvaart gebracht, maar ik gruwel bij de gedachte van méér Europees ingrijpen op de woningmarkt. De Europese Commissie legde de Nederlandse corporaties in 2009 een inkomensgrens op. Dit ‘DAEB-besluit’ maakte onze (brede) volkshuisvesting tot strikt ‘sociale huisvesting’. Het bestaan van een brede sociale sector paste niet in de neoliberale wereldorde die de Europese Unie voorstaat, met mededinging als heilige graal. Zo'n brede sociale sector, dat was concurrentievervalsing. Veel institutionele beleggers waren het daarmee eens.

Jarenlang streed een groep corporaties bij het Europese Hof tegen het DAEB-besluit

De gevolgen zijn bekend. Middeninkomens die méér verdienen dan € 38.035 kunnen geen kant uit, omdat de vrije markt zelden huurwoningen aanbiedt onder € 1.000 euro. Jarenlang streed een groep corporaties bij het Europese Hof tegen bovengenoemd besluit. Die strijd is actueler dan ooit, gezien het langzaam verdwijnen van gemengde wijken en het tekort aan middeldure huurwoningen. Inmiddels worden corporaties weer schoorvoetend toegelaten in het - lage - middensegment. Maar niet alle corporaties zitten te springen om een nieuwe rol het midden. Terug in het hok is terug in het hok. De markt zou het toch oplossen?

Timmermans' antwoord op Brexit is méér Europa. Dat hij de woningmarkt er bij haalt lijkt me eerder een gelegenheidsargument van een verstokte Eurofiel die wars is van kritiek op Europa, dan een serieus voorstel om meer Europese inmenging op de woningmarkt.

Dat hoop ik in elk geval.