Er komt meer groen in de openbare ruimte, op daken en dichtbij huis. De gemeente wil bewoners en scholen stimuleren hun tuinen en schoolpleinen groener te maken.

Wethouder Bert Wijbenga: ‘Aangezien maar 40 procent van de grond binnen de gemeentegrenzen eigendom is van de gemeente (openbare ruimte) en 60 procent van de grond in private handen is, zoeken we voor onze plannen de samenwerking met onder andere de bewoners, bedrijven, investeerders en woningcorporaties. Wij hebben hun medewerking hard nodig.’

Als voorbeeld van zo’n samenwerking noemt de gemeente de de aanleg van het Essenburgpark. Dit park is dankzij inzet van bewoners in samenwerking met waterschap en gemeente gerealiseerd. In de Nozemanbuurt in Delfshaven gaan bewoners aan de slag met plannen voor kleine groene verbeteringen in hun buurt. Vier gemeentelijke wijktuinmannen ondersteunen de Rotterdamse zelfbeheerders.

Meer groene daken

Volgens de gemeente moeten er meer groene daken en groen bij werklocaties komen, zoals op bedrijventerreinen, kantorenlocaties en in het havengebied. Het college heeft hiervoor een budget uitgetrokken van 12,5 miljoen euro tot eind 2022. Dit wordt gebruikt als stimuleringsgeld voor projecten en initiatieven van de gemeente en andere partijen. Daarnaast stelt het college 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking van ecologische verbindingen.

Subsidie groene daken

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met een subsidieregeling voor particulieren. Dit komt neer op 15 euro per vierkante meter groen dak. Ook met Europese subsidie komen er groene daken bij, zoals op het voormalig gemeentearchief op de Robert Fruinstraat en op De Peperklip. Een groen dak zorgt voor enkele graden verkoeling in het gebouw, en verkoeling van de buitenruimte. Het is gunstig voor de waterberging, zodat bij extreme regenbuien de riolering minder wordt belast.

Groenere schoolpleinen en straten

Op het Middellandplein is extra groen opgeleverd en op de Soetendaalseweg in het Oude Noorden zijn grote plantvakken aangelegd. Er zijn plannen in voorbereiding voor meer groen op de Polderlaan, Le Fèvre de Montignylaan, bij het voorportaal van het Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen en het evenemententerrein in het Museumpark.

Een tuincoach geeft tuintips en beplantingsadvies aan bewoners, in straten waar door rioolvernieuwing de straat en de voortuinen worden opgehoogd. Een subsidie voor groene schoolpleinen start binnenkort.

Meerwaarde van groen

Groen in de stad zorgt volgens de gemeente voor een mooier, gezonder en duurzamer leefklimaat. Bewoners kunnen recreëren en bewegen in een groene omgeving. Het verhoogt de waarde van vastgoed en draagt bij aan biodiversiteit. Verder is een groene stad volgens de gemeente beter bestand tegen de uitdagingen van een veranderend klimaat met meer extreme regenbuien, hete en droge periodes.

Steenbreek
De Maasstad sloot zich recentelijk aan bij Stichting Steenbreek. De aanpak waarbij samen met bewoners wordt vergroend, past binnen de Steenbreek-methodiek.