Anderhalf miljoen bestaande woningen moeten voor 2030 verduurzaamd worden om de gewenste CO2-reductie te halen. Tot aan 2050 zijn dat er zelfs zeven miljoen, zo blijkt uit de Klimaattafel Gebouwde omgeving. 

‘In het huidige gunstige economische klimaat en door de toenemende aandacht voor verduurzaming renoveren meer mensen hun woning', constateert WoOn. 'Het aandeel groene labels groeit en het aantal ongunstige labels neemt af’. Nieuwe duurzame oplossingen zoals de warmtepomp winnen terrein. 6% van de woningen vanaf 2000 wordt verwarmd met een warmtepomp en 14% van de eensgezinskoopwoningen is uitgerust met zonnepanelen. Ondanks dat deze duurzame maatregelen toenemen, is er ook een groep achterblijvers die nog geen actie hebben ondernomen (37%) en blijken grote ingrijpende maatregelen achter te blijven. Dit volgt uit het feit dat het aantal huizen met groene labels maar met een aantal procentpunten toeneemt, waarbij vooral koopwoningen achterblijven (slechts 1% toename). 

Eigenaar-bewoners investeren in woning 

Veel eigenaar-bewoners investeren in de energiezuinigheid van hun woning, 63% trof in de afgelopen vijf jaar één of meer energiebesparende maatregelen. WoOn onderzocht wat de meest toegepaste maatregelen zijn, ‘In de afgelopen vijf jaar regelmatig toegepaste maatregelen zijn het vervangen van de cv-ketel voor een zuiniger exemplaar (38%), het aanbrengen van dubbel glas (29%) en het isoleren van daken, muren, vloeren en wanden (25%). Een aanzienlijk deel van de eigenaar-bewoners investeert echter niet in de energetische kwaliteit van hun woning, omdat zij het beeld hebben dat hun woning al energiezuinig genoeg is.

Verkeerd beeld onder woningeigenaren is risico

Van de eigenaar-bewoners die de afgelopen jaren niet hebben geïnvesteerd, zegt 37% dat zijn woning al energiezuinig is. Deze perceptie ziet WoOn als een risico voor verduurzaming in de toekomst. ‘Ongeveer één op de vijf huishoudens die hun woning energiezuinig genoeg vinden, heeft een woning heeft met energielabel D of slechter en een even grote groep heeft een woning met energielabel C’. De levensfase van huishoudens blijkt hiermee samen te hangen, ‘onder paren van 65 jaar en ouder wordt het meest genoemd dat de woning reeds energiezuinig is’, schrijft WoOn. Jonge huishoudens geven aan dat zij wel willen investeren, maar hier simpelweg nog niet aan toegekomen zijn.

(On)betaalbaarheid

Naast de perceptie op energiezuinigheid speelt betaalbaarheid een rol. ‘De bekendheid van eigenaar-bewoners met mogelijke financieringsregelingen lijkt klein, maatregelen worden voornamelijk gefinancierd met eigen geld (92%).’ Zo blijkt slechts 1% van de eigenaar-bewoners gebruik te maken van een groene lening. Het onderzoek concludeert dat kostenbesparing en comfort de incentives zijn achter de verduurzaming in de koopsector. Onderhoud en woningverbetering zijn drijvende krachten waarop verduurzaming meelift.

Lees ook 'energieopgave vooral ook ruimtelijke opgave voor stad en land' en 'Klimaatakkoord: wijkaanpak rammelt, lage inkomens betalen meest'