De gespecialiseerde bouw zoals installatiebedrijven, timmerbedrijven, loodgieters, stukadoors en schilders kent de meeste bedrijfsvestigingen (ruim 97 duizend). Daarnaast waren er op 1 januari 2019 bijna 76 duizend vestigingen in de algemene bouw en projectontwikkeling, zoals de bouw en verbouw van huizen, kantoren en winkels. Een veel kleiner aantal vestigingen (bijna 9 duizend) betreft de grond-, water- en wegenbouw.

Vooral eenpersoonsbedrijven

De meeste bedrijven kwamen erbij in de algemene bouw, elektrotechniek, timmer-, vloer- en wandafwerkingsbedrijven, grondverzetbedrijven, schilders- , metsel- en glaszetbedrijven, voegbedrijven, loodgieters- , fittersbedrijven en stukadoors. Vrijwel de gehele groei van vestigingen in de bouw was dankzij eenpersoonsbedrijven.

In augustus 2018 melde het CBS dat er ondanks de aantrekkende economie personeelstekorten in de bouw waren. Het aantal openstaande vacatures liep volgens het CBS op tot 16,3 duizend aan het eind van het tweede kwartaal van 2018, het hoogste aantal in bijna tien jaar tijd. Met de groei van het aantal zzp’ers lijkt dit probleem nog niet opgelost. De bouwsector bestaat momenteel nog voor 85 procent uit eenpersoonsbedrijven. In 2010 was dit 77 procent.

Grootste toename in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn de meeste bedrijven in de bouwsector. Daar nam het aantal zowel absoluut als relatief het meest toe. Het aantal groeide in een jaar met 11,1 procent van bijna 40 duizend tot ruim 44 duizend. Na Zuid-Holland bevinden zich de meeste bedrijfsvestigingen in Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. In deze provincies was de toename van het aantal vestigingen ten opzichte van 2018 ook het grootst. Procentueel was de grootste groei na Zuid-Holland in Utrecht (10,8 procent) en Flevoland (9,2 procent).

Het is niet vreemd dat de stijging in deze regio’s het grootste is. In september vorig jaar melde het CBS dat de woningprijzen in de G4 steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) weer op het niveau zijn van vóór de crisis. Nu de prijzen hoger zijn en er weer voldoende vraag is naar woningen, groeit ook de bouwsector in deze regio’s.

Den Haag koploper

In Den Haag is van alle gemeenten het grootste aantal bouwbedrijven gevestigd. Daar was in 2018 ook de toename het grootst. Het aantal vestigingen in de bouwnijverheid nam er toe met 1.790 tot 10.155 op 1 januari 2019. Amsterdam (6.315 vestigingen) heeft iets meer bouwbedrijven dan Rotterdam (6.250 vestigingen). In Rotterdam is de groei wel groter (plus 975 vestigingen tegen plus 635 vestigingen in Amsterdam). 

De algemene bouw is in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met afstand de grootste bouwsector. In Amsterdam en Rotterdam komen daarna de timmerbedrijven, in Den Haag de betonvlechtersbedrijven.