De woningen krijgen een nieuwe schil. Tegen de bestaande gevels van het flatgebouw komen nieuwe isolerende gevels en op het geïsoleerde dak worden zonnepanelen geplaatst. Ook neemt Portaal in de woningen isolerende maatregelen en vervangt de corporatie alle gevelkozijnen. Iedere woning krijgt eigen zonnepanelen, die volgens Portaal over een jaar gezien net zoveel elektriciteit opwekken als een gemiddeld huishouden verbruikt. Door deze maatregelen en het gebruik van zuinige installaties voldoen de woningen na de renovatie aan de eisen van nul-op-de-meter. Het energielabel maakt met deze ingreep een grote sprong naar minimaal A+. Het gebouw is nu al aangesloten op het warmtenet van energieleverancier Nuon, dat gebruik maakt van de restwarmte uit de industrie.

Uitstraling flatgebouw

In de meeste woningen worden de badkamer en het toilet gemoderniseerd. Ook krijgen de bewoners een nieuwe keuken en worden alle deuren en ramen voorzien van inbraak werend hang- en sluitwerk. Naast de woningen pakt Portaal ook de entrees, bergingen en galerijen aan. Dit verbetert de uitstraling en veiligheid van het flatgebouw. Wensen van bewoners

96% van de bewoners stemde in met het renovatieplan van Portaal. De bewoners vroegen in de gesprekken met de woningcorporatie en de aannemer aandacht voor vocht, tocht en (inbraak)veiligheid. Deze punten zijn meegenomen in het renovatieplan. De bewonerscommissie en HBV Leiden zijn nauw betrokken bij het renovatieplan.

2 jaar wachten

De geplande renovatie gaat de komende tijd van start en neemt anderhalf tot twee jaar in beslag. Het duurt dus nog wel even voordat de bewoners echt kunnen genieten van hun gerenoveerde woning. Portaal voert de renovatie in bewoonde staat uit. Daar tegenover staat dat de maandelijkse woonlasten (het totaal van huur- en energiekosten), bij een gemiddeld energieverbruik, gelijk blijven voor de huurders.