Jan-willem Wesselink is programmamanager van de Future City Foundation.

Dus is het goed om te zien dat steeds meer provincies technologisering en digitalisering serieus nemen en een voortrekkersrol willen spelen. Bij het smart maken van onze steden en gemeenschappen kunnen provincies een grote rol spelen. Dat kan ook omdat ze bestuurlijk en ruimtelijk het ideale schaalniveau hebben. Bovendien hebben ze een enorme dossierkennis en zitten ambtenaren over het algemeen lang op een onderwerp. Tegelijkertijd begrijpen ze dat de wereld aan het veranderen is door technologie. In steeds meer provincies wordt dat ambtelijke serieus genomen. Er worden datahuizen gebouwd en er wordt gewerkt aan digital twins van de provincie. Ook daarvoor hebben de provincies de ideale schaal. Het is ook helemaal niet zo erg als dat wiel in twaalf provinciehuizen wordt uitgevonden. Zeker niet zolang die handschoen niet door het Rijk wordt opgepakt en de Novi met geen woord rept over technologisering.

Maar dan hebben die ambtenaren wel politieke steun nodig. En dat komt. Want technologisering en digitalisering is doorgedrongen in de verkiezingsprogramma’s. Maar voor echte veranderingen moeten we techprofessionals kiezen in de provinciale staten en hopen dat zij in de colleges komen. Mensen die begrijpen hoe technologie werkt en hoe digitalisering de wereld verandert. Die de effecten doorzien en denken vanuit nieuwe systemen. Als we echt willen dat de politiek technologisering als thema oppakt, moet die manier van denken gemeengoed worden. Pas dan verandert het debat. Dus: check de verkiezingsprogramma’s, kijk wie er affiniteit hebben met technologie en kies tech. Zo maken we de provincie smart.


Zelf meedenken over hoe steden en stedenbouw veranderen door digitalisering en technologisering? Doe dan, net als ruim twintig andere koplopers, mee aan ons Smart Stedenbouw Project.