Plukveldjes zijn volgens de gemeente vanwege de grote variatie aan plantensoorten een rijke bron van nectar voor bijen, vlinders en andere insecten. Zodra de bloemen in de plukveldjes in bloei zijn, mogen buurtbewoners de bloemen plukken om er een mooi veldboeket van te maken, meldt de gemeente in een persbericht.

Wethouder Gitta Luiten (onder meer portefeuille Beheer Openbare Ruimte): ‘Het gaat slecht met vogels, wilde bloemen en insecten: in 25 jaar tijd zijn 75% van de insecten verdwenen. Die ontwikkeling moeten we stoppen en daar willen we in het openbaar groen bij helpen door insectenvriendelijk beheer. Bijvoorbeeld door minder vaak te maaien en door (wilde) bloemen in te zaaien op stukken gazon.’

‘De plukveldjes bieden insecten, vogels en andere dieren nieuwe levenskansen en het ziet er ook nog leuk uit. We hopen dat veel inwoners ons gaan helpen door geschikte locaties aan te dragen!’

Inzaaien

De gemeente maakt de plukveldjes halverwege maart gereed voor inzaaien. Met het inzaaien wordt gebruik gemaakt van éénjarig en meerjarige bloemmengsels. In het mengsel zitten meer dan 25 verschillende bloemsoorten, waaronder margrieten en klaprozen. De bloeiperiode van deze bloemen is van juni tot en met september.

Het inzaaien van plukveldjes in de bebouwde omgeving levert volgens de gemeente een goede bijdrage aan de biodiversiteit. Biodiversiteit staat voor de mate van verscheidenheid aan levensvormen in een bepaald leefgebied. Veel bestuivende insecten vormen een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit. 

Aandragen plukveldje

De gemeente vraagt inwoners om mee te denken en om plekken in het openbaar groen aan te dragen die geschikt zijn voor het inzaaien van een plukveldje. Het gaat om plekken waar nu gazon ligt (gras dat regelmatig gemaaid wordt). Het veldje mag minimaal 100 m2 en maximaal 1000 m2 groot zijn.

Iedere inwoner die een plek aandraagt via de website krijgt een attentie: een gratis zakje met bloemzaden. Deze zaadjes mogen inwoners gebruiken om de eigen tuin (of balkon) ook een fijne omgeving te maken voor bijen, vlinders en andere insecten.   

Operatie Steenbreek

De gemeente Harderberg werkt op meer manieren aan het samen met bewoners vergroten van de biodiversiteit, onder andere door middel van concrete acties zoals het uitgeven van gratis nestkastjes en bloemzaadjes en door het realiseren van plukvelden. Daarnaast heeft de gemeente Hardenberg zich aangesloten bij Operatie Steenbreek, waarmee wordt gestimuleerd om in versteende tuinen een aantal stenen te vervangen door planten en/of gras.