Slim, groen en COâ‚‚ neutraal

Het busvervoer in Groningen en Drenthe is vanaf december 2019 voor een belangrijk deel Zero-Emissie en geeft 90% minder COâ‚‚-uitstoot. Groningen en Drenthe zetten met de verduurzaming nieuwe standaarden op het gebied van duurzaamheid in het openbaar vervoer, passend bij de ambitieuze energieagenda van het noorden. Slim, groen en COâ‚‚ neutraal. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk: 'Deze aanpassingen aan het openbaar vervoer, die nu stevig gericht zijn op duurzaamheid, passen geheel binnen de energietransitie die we in het Noorden nastreven. Onze ambitie is om als Noordelijke provincies hierin een cruciale rol te vervullen.'

Hoe gaat het er vanaf december 2019 uitzien? 

164 bussen gaan volledig elektrisch rijden:

  • alle 45 stadsbussen van VDL in Emmen, Assen en Groningen volledig elektrisch;
  • 59 Q-link bussen op Q-link 1, 2, 3, 4 en 5 volledig elektrisch, met bussen van Heuliez, naast de tien elektrische voertuigen van VDL die al enige tijd rijden; Q-link 6, 12 en 15 volgen later;
  • 60 streekbussen van Ebusco in de provincie Groningen en Drenthe, volledig elektrisch.

De rest van de bussen, grotendeels bussen van Mercedes en Setra en de Van Hool dubbeldekkers, rijdt op HVO (synthetische biodiesel op basis van afval- en restproducten), niet zero-emissie, maar wel met een grote besparing in COâ‚‚-uitstoot. Twee streekbussen van de firma Van Hool rijden al op waterstof, ook zero emissie. In 2020 komen er 20 en mogelijk 30 waterstofbussen bij.

Naast stadslijnen ook elektrisch streekvervoer

Gedeputeerde Henk Brink: 'Het is heel bijzonder dat naast de stadslijnen ook in het streekvervoer een flinke vloot elektrische bussen gaat rijden. De 60 elektrische bussen hebben een zodanig groot batterij-pakket dat ze alleen ’s nachts op de stalling hoeven te worden opgeladen. Met één zo’n lading kunnen ze vervolgens de geplande streeklijnen rijden totdat ze ’s avonds weer in de stalling aan de lader gaan.'

'Het is heel bijzonder dat naast de stadslijnen ook in het streekvervoer een flinke vloot elektrische bussen gaat rijden.'

De nieuwe concessie voor Groningen en Drenthe stelt hoge eisen aan verduurzaming en product-verbetering. Voor de inwoners van Drenthe en Groningen betekent deze verduurzaming minder hinder voor de omgeving, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder geluid en op de lange termijn een positieve bijdrage aan het klimaat. Reizigers krijgen te maken met minder geluid in de bus en ook voorzieningen als comfortabele stoelen, wifi, airco en USB-laders. Gerrit Spijksma van Qbuzz: “We kijken natuurlijk niet alleen naar de bussen zelf, maar naar de hele bedrijfsvoering. Zo traint en monitort Qbuzz het zuinig rijden en zorgt Qbuzz ervoor dat ze haar hele bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk inricht.”

Noordelijk Nederland maakt veel stappen in de energietransitie, zie ook de artikelen: '5 oplossingen om de energietransitie betaalbaar te houden voor iedereen' en '4 ton subsidie voor waterstofwijk in Hoogeveen'