‘5G’ is de term voor de volgende, vijfde generatie mobiele communicatietechnologie. Behalve een zeer snelle en betrouwbare mobiele verbinding heeft 5G ook andere voordelen, die nieuwe toepassingen mogelijk maken. Waar augmented reality bijvoorbeeld om een hoge datadoorvoersnelheid vraagt, vraagt een zelfrijdende auto juist om een lage reactietijd (latency). 

5Groningen: proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet

In Noord-Groningen, in het 5G-fieldlab op de Zernike Campus, werken ondernemers, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en topspelers uit binnen- en buitenland de telecomindustrie samen om toepassingen van 5G te testen. Het initiatief maakt van Noord-Groningen dé proeftuin van de nieuwste generatie mobiel internet, stellen de initiatiefnemers. 5G-toepassingen op het gebied van zorg, energie, verkeer en logistiek, landbouw, leefomgeving en (smart) industry worden hier uitgebreid getest. De regio ziet kansen om koploper te worden in de nieuwste technologie, om uiteindelijk een voortrekkersrol in Europa te gaan vervullen.

5Groningen

Johan Cruijf Arena Amsterdam: Olé olé voor 5G

De gemeente Amsterdam, de Amsterdam ArenA, KPN en netwerkleverancier Nokia testen begin 2019 verschillende stedelijke 5G-toepassingen in de Johan Cruijf Arena. Voor deze testen worden nieuwe antennetechnologieën (Massive MIMO) gebruikt waarmee veel meer capaciteit kan worden geboden op drukke plekken. Chief Innovation Officer van de ArenA, Henk van Raan, ziet de grote potentie van 5G voor het EK in 2020: ’Dankzij 5G technologie kan de informatie van camerabeelden direct worden ingezet om bezoekers via een andere route naar het stadion te laten komen, sneller op hun stadionstoel te krijgen of naar het treinstation te geleiden. Zo kunnen we de bezoekerservaring verbeteren en de veiligheid van de tienduizenden mensen verhogen.’

Automotive Campus: binnenkort autonoom rijdende auto’s realiteit?

De Automotive Campus, gevestigd in de Brainportregio van Helmond, profileert zich als (inter)nationale ontmoetings- en vestigingsplaats op het gebied van automotive technologie en slimme mobiliteit. Hier werken KPN, Ericsson, TU Eindhoven, Tass International en OPNT samen om mogelijkheden van connected & automated driving te testen. Voor het verlagen van de reactietijd werden de eerste 5G technieken geactiveerd.

’Om de mogelijkheden van 5G technologie voor de automotive sector te tonen reed een auto met afgeplakte ramen over een afgesloten parcours. De auto was voorzien van een aantal camera’s en werd bestuurd door een chauffeur die was uitgerust met enkel een virtual reality-bril, waarop hij de camerabeelden zag. Dankzij de lage vertragingstijd op het KPN netwerk, wist de chauffeur steeds tijdig te anticiperen op de getoonde beelden en kon hij het voertuig over het parcours rijden.’ zegt KPN in een persbericht.

’Begin 2019 zullen op de openbare weg de eerste tests gehouden worden voor het Concorda project. Dit Europese project is er op gericht om de stijging van files af te remmen, de verkeersveiligheid te vergroten en de rijervaring te verbeteren,’ meldt KPN.

SPACE53 en UIVER: automatische drone helpt hulpdiensten

SPACE53 is een publiek-privaatpartnerschap gevestigd op de Technology Base in Enschede, dat zich richt op innovatieve onbemande systemen, zoals drones. SPACE53 heeft het proeftuinproject UIVER onder zijn hoede. Dit project onderzoekt de toepassing van drones voor veiligheidssystemen. Te denken valt aan inzet bij inbraak, vermissing en verkeersongevallen. Het uitrollen van het 5G netwerk biedt in de toekomst kansen voor deze drones. Marc Sandelowsky, programmadirecteur SPACE53: ’De snelle invoering van 5G is een goede stap richting acceptatie van drones in het luchtruim. Met 5G kunnen bijvoorbeeld vluchtplannen verder geoptimaliseerd worden, vliegroutes kunnen vrijwel real-time worden aangepast, de exacte locatie kan gevolgd worden en de systemen kunnen onderling met elkaar communiceren om samen te werken in hun vluchtuitvoering. Ook de interactie tussen de drones en hun operator is met 5G veiliger en stabieler.’

5G optimaliseert werkprocessen in Rotterdamse Haven

Rotterdam is het grootste industriële 5G fieldlab van Europa, meldt KPN. De telecomreus test hier samen met Shell, Huawei, ExRobotics, Accenture en ABB 5G-technologie op industriële productieprocessen. 5G-toepassingen maken grootschalige inzet van draadloze sensoren en de inzet van Ultra High Definition (UHD-)camera’s mogelijk. Dankzij deze 5G-toepassingen kunnen productieprocessen worden geoptimaliseerd, kan industrieel onderhoud beter worden voorspeld en kan de veiligheid verder worden vergroot. Daarnaast kan via augmented reality het werkproces in Europa’s grootste raffinaderij geoptimaliseerd en gedigitaliseerd worden.

Zie ook het artikel 'In 2019 moeten we bedenken hoe de stedenbouw smart wordt'