De zomer van 2018 brak ongekend veel warmte- en hitterecords. Met alle gevolgen van dien. Uit een hittescan van de stad Nijmegen blijkt dat het op stenige plekken zo’n 7 graden warmer is dan buiten de stad. Stenen zuigen hitte op en houden warmte lang vast. Zeker in een wijk waar veel stenige tuinen liggen, kan de temperatuur flink oplopen.

Operatie Steenbreek Nijmegen werkt daarom samen met Waterschap Rivierenland om gezamenlijk nog meer inwoners in Nijmeegse wijken te kunnen informeren over de gevolgen van stenen in de tuin. Het waterschap stelt financiën en middelen beschikbaar, zoals 3D-posters en een watertafel, waarmee bezoekers van evenementen kunnen ervaren hoe maatregelen in de tuin van invloed zijn op het afvoeren van water in hun tuin. Inwoners van Nijmegen kunnen op www.hohohoosbui.nl subsidie van Waterschap Rivierenland aanvragen voor het vergroenen van hun tuin.

Waterpartner Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een uitvoeringsgerichte waterpartner in gebiedsontwikkeling en –beheer. Het werk van het waterschap raakt alle mensen in het rivierengebied. Om wonen en werken in dat gebied, nu en in de toekomst, mogelijk te maken zorgt het waterschap voor een optimale uitvoering van haar taken op het gebied van waterveiligheid, watersysteem en waterketen.

De Bastei: centrum voor natuur en cultuurhistorie

Vanuit De Bastei wordt met een netwerk van organisaties, bedrijven en particulieren gewerkt die samen optrekken in Operatie Steenbreek Nijmegen om daarmee de gemeente  groener en waterbestendiger te maken.