Ga direct naar de enquête (we vragen 5 minuten van uw tijd)

Op woensdag 20 maart kiezen we de Statenleden van de twaalf provincies. Het zijn verkiezingen die gaan over thema’s die te groot zijn voor de gemeenten, en te klein voor de landelijke politiek. Ruimtelijke ordening, natuur en milieu, mobiliteit en bereikbaarheid, regionale economie: het speelt zich voor een belangrijk deel af op het niveau van de provincies.

Tegelijkertijd zijn het verkiezingen waar de regionale thema’s voor aandacht moeten wedijveren met de landelijke politiek. Via het getrapte kiesstelsel worden indirect ook de leden van de Eerste Kamer gekozen en dat komt de overzichtelijkheid van het debat niet altijd ten goede.

Stadszaken is benieuwd hoe u als stedelijk professional of RO-er aankijkt tegen deze verkiezingen. Wat houdt u bezig, wat zijn uw verwachtingen en hoe belangrijk is het provinciale bestuur eigenlijk voor u? De enquête is anoniem en het invullen kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. De resultaten presenteren we uiteraard binnenkort op Stadszaken.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Naar de enquête